Arrangement: Temadager Stasjonsanlegg

Navn
Temadager Stasjonsanlegg
Sted
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Ansvarlig
Magnus Johansson (474 83 829)
Periode
10.12.19 - 11.12.19
Påmeldingsfrist
09.12.2019
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Påmelding
Pågår

REN inviterer til Temadager Stasjonsanlegg i Lillestrøm 10. - 11. desember 2019!
Få oppdatert din kunnskap om prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg. 
Dagene kalles fortsatt Temadager Stasjonsanlegg, men Regionalnettsdagene er en mer passende beskrivelse og det fremtidige navnet.

Formål
Formålet med temadagene er å samle teknisk personell som arbeider med regionalnett og stasjonsanlegg. Over disse dagene skal vi løfte frem nye tanker, myndighetens syn på bransjen, også går vi i dybden på systemjordinger og andre teoretiske tema.

Temadagene bidrar til:

  • Kunnskapsoverføring
  • Nytenking
  • Kritisk blikk på fremtiden
  • Samhandling og kompetanse styrking


Målgruppe
Målgruppen er de som arbeider med tekniske forhold innenfor nettvirksomheten, drift og planlegging samt entreprenører og konsulenter.

Utstilling
Påmeldte tjeneste og komponent leverandører får som tidligere mulighet til å ha en liten utstilling. Det er bare 20 konferansebord tilgjengelig så her er det førstemann til mølla som gjelder. Ta kontakt med magnus@ren.no for å høre om mulighetene og ledig plass.

Hotell
Temadagene arrangeres på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til arena.kongress@olavthon.no evt. ring telefon 66 93 60 00. Bestillinger foretatt på arena.kongress@olavthon.no innen 23. november kan benytte avtalekode 27138544 for å oppnå avtalepris kr. 1 495,-

Med forbehold om endring i programmet:

Program tirsdag 10. desember

08:45 Registrering
   
09:05 Åpning/Velkommen
 

Presentasjon av program
v/Magnus Johansson, REN

   
09:20 5 raske avklaringer/spørsmål fra REN
  v/Magnus Johansson, REN
   
09:30 Nytt regelverk fra EU
  Konsekvenser for nettselskapene
 

v/Anne Sofie Risnes Statnett

   
10:00 REN sin tekniske strategi
 

Aktuelle prosjekter og nye satsningsområder
v/Hans Brandtun, REN

   
10:20 Pause
   
10:45 FIKS/NVF – Funksjonskrav i kraftsystemet
  Hva er statusen på den nye veilederen?
  v/Stein Petter Vagle, Statnett
   
11:15 History and background of EN 50522
  The European standard for earthing requirements at high voltage installations embedded in the world-wide IEC structure
  v/Theodor Connor
   
11:45 Pause
   
12.15 Sørnettet - hva har skjedd siden siste temadager?
  Hva er utviklingen fra sist år?
  v/Leif Mannsverk & Ragnar Mangelrød, Statnett
   
13:00 Lunsj
   
14:00 Verification of earthing system effectiveness
 

Measurement of touch voltages and upscaling of measurement results, consideration of reduction factors
v/Theodor Connor

   
14:30 Anleggsbidrag i det regionale distribusjonsnettet
 

Anleggsbidrag samt utredningskostnader og tilknytningsavtaler
v/Bjørnar Araberg Fladen, RME

   
15:00 Beredskapsseksjonen NVE
  Trusler for forsyningssikkerheten
  v/Helge Ulsberg, NVE
   
15:30 Pause
   
15:45 Tilkobling av store laster
  Tekniske aspekter
  v/Bjørn Inge Oftedal, REN
   
16:15 Prosjektering av kabel/grøft
 

Hvordan tegne og dimensjonere grøft
v/Kåre Espeland, REN

   
16:45 Fra 15 års redaksjonelt arbeid 
  Hvordan har utviklingen vært?
 

v/Stein Arne Bakken, Energiteknikk

   
17:15 Forfriskninger i lobbyen
   
20:00 Middag i konferansesalen

 


Program onsdag 11. desember

08:30 Beredskap
  - Hendelser relatert sjøkabelberedskap
  - Status på transformatorberedskap
  - Status på GIS beredskap
  v/Stig Fretheim, REN
   
09:15

Thermal upgrade paper

 

- What is it and how can it be used ?
- The develop prosses (history)
Practical example how terminal paper have decreased
  the size of transformer

v/Jean-Claude Duart, DuPont

   
09:45 IT kontra TN som stasjonsforsyning
  Hvilke vurderinger må gjøres?
Hvilke valg ligger bak filosofiene NEK400 og FEL eller FEF?
  v/Hans Brandtun, REN
   
10:15 Pause
   
10:45 Hvordan optimalisere nettforvaltning
  Fra kraftsystemutredning til inntak
  v/Hans Brandtun, REN
   
11:00 Kabelvern i grøft
 

Ny leggeanvisning - Riktig produkt på rett sted
v/Bård Moen, Pipelife

   
11:30 Lunsj
   
12:30 Juridiske problemstillinger for bransjen
  v/Robin Aker Jakobsen, Simonsen Vogt
   
13:00 Releplanlegging
 

Pågående arbeid i relevernsgruppen
v/Magnus Johansson, REN

   
13:10 Hjelpesystemer releplanlegging
 

Sidemannskontroll av verninnstillinger
v/Sindre Solberg, Siemens

   
13:40 Pause
   
13:50 Kontaktproblematikk
  - Hvordan validere/teste kontaktpressing?
  - Pressing vs skruing
  v/Sven Behring, Elpress
   
14:10 Hvilke krav gjelder for stasjonstavler og strømskinner
  v/Hans Petter Nybakk, Tavleforeningen
   
14:40 Erfaringer fra prosjekt
  AUS på 300 kV - én suksesshistorie!
  v/Kai Solum, REN 
   
15:00 Oppsummering og avslutning
  v/Magnus Johansson, REN
   
15:05 Slutt på dag 2. Vel hjem.

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer