Arrangement: Temadager Stasjonsanlegg

Navn
Temadager Stasjonsanlegg
Sted
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Ansvarlig
Magnus Johansson (47 47 99 00)
Periode
10.12.19 - 11.12.19
Påmeldingsfrist
26.11.2019
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Påmelding

REN inviterer til Temadager Stasjonsanlegg i Lillestrøm 10. - 11. desember 2019!
Få oppdatert din kunnskap om prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg.

Formål
Formålet med temadagene er å samle teknisk personell som arbeider med regionalnett og stasjonsanlegg. REN vil over to dager gi en oversikt over hva som rører seg i bransjen samt gå i detalj på enkelte tema.

Målgruppe
Målgruppen er de som arbeider med tekniske forhold innenfor nettvirksomheten, drift og planlegging samt entreprenører og konsulenter.

Mer detaljert informasjon om sentrale emner og program for arrangementet kommer!

Utstilling
Det finnes noen få muligheter for utstilling på disse Temadagene, hvor utstilling inkluderer en deltaker. Ta kontakt med magnus@ren.no for å høre om mulighetene og pris.

Hotell
Temadagene arrangeres på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til arena.kongress@olavthon.no evt. ring telefon 66 93 60 00. Bestillinger foretatt på arena.kongress@olavthon.no innen 23. november kan benytte avtalekode 27138544 for å oppnå avtalepris kr. 1 495,-
 

Kursstart dag 1 - kl. 09.00. Slutt kl. 17.30. Felles middag kl. 19.00.

Kursstart dag 2 - kl. 08.30. Slutt kl. 15.45.