Arrangement: Temadager Elektrifisering

Navn
Temadager Elektrifisering
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Periode
26.11.19 - 27.11.19
Påmeldingsfrist
12.11.2019
Priser
Ordinær priskr 8 900,00
Abonnementskunderkr 7 900,00
false null [0, 1]
Påmelding

REN inviterer til Temadager Elektrifisering i Bergen 26. - 27. november 2019!

Hvilke krav skal nettselskapene stille i forbindelse med utbygging av ladeinfrastruktur for transportsektoren på land og til vanns. Hvilke tilkoblingsløsninger er optimale for kundene? Elektrifisering av transportsektoren vil bli en stor utfordring for samtlige nettselskap i Norge. Det vil være preget av store investeringer, sykliske og ulineære laster med stort innslag av overharmoniske strømmer og spenninger.  

REN ønsker med temadagene å belyse utfordringer, muligheter, metoder og verktøy for å sikre en god kraftforsyning til det elektrifiserte transportsystemet.

Sentrale emner på temadagene (med forbehold om endringer):

  • Lading av ferger
  • Landstrøm i havner
  • Lading av tungtransport på norske veier
  • Kunder med store lineære laster (datasentre)
  • Erfaringer fra ferjeselskap
  • Erfaringer fra nettselskap
  • Status for RENs utviklingsprosjekt for elektrifisering av transportsektoren

Mer detaljert informasjon og program kommer!

Hotell
Arrangementet holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16.  Bestillinger foretatt innen 6. november kan benytte avtalekode 27080745 for å oppnå avtalepris kr. 1 407,-

Program tirsdag 26. november

09:30 Registrering
   
10:00

Innledning om REN og prosjektet

Tema: Hva skjer av elektrifisering av transportsektoren
   
10:20 Sett fra Vegdirektoratet
   
10:40 Prosjekt fra Oslo Havn
   
11:00 Enova’s ordninger til støtte
   
11:30 Lunsj
   
Tema: Prosjektering med hensyn på ulike utfordringer
   
12:30 FoL 
   
13:00 Anleggsbidrag - Inntektsrammer – tariffer
   
13:30 Pause 
   
13:45 Hva innebærer dette i praksis?
   
14:30 Teknisk prosjektering
 

 

15:15 Pause
   
Tema: Fremtidens forsyning til store effekter
   
15:30 Løsning prøvd ut av Hafslund
   
15:50 Standard utforming av ladestasjon for ferger  
   
16:10 Avslutning av kurset
   
19:00 Felles middag

 

Program ondag 27. november

Tema: Fra forespørsel til ferdig anlegg
   
08:30 Prosessen
   
09:00 Kontrakten
   
09:30 Kort pause
   
09:45 Konsekvenser av store last-avslag/-påslag, kabel og transformator
 

Diskusjon om under/over-dimensjonering av trafo

   
10:30 Beregning og måling av overharmoniske spenninger 
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Utstyr som kan brukes
   
14:30 Beredskap av ukurante transformatorer
   
14:45 Praksis fra Nettselskap
   
15:00 Avslutning av kurset
   
15:30 Slutt

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer

Arrangementer

REN AS arrangerer mange åpne kurs og temadager i løpet av året. Se alle kommende arrangementer