Arrangement: Temadager Elektrifisering

Navn
Temadager Elektrifisering
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Ansvarlig
Bjørn Inge Oftedal (92262240)
Periode
26.11.19 - 27.11.19
Påmeldingsfrist
22.11.2019
Priser
Ordinær priskr 8 900,00
Abonnementskunderkr 7 900,00
false null [0, 1]
Påmelding
Pågår

REN inviterer til Temadager Elektrifisering i Bergen 26. - 27. november 2019!

Hvilke krav skal nettselskapene stille i forbindelse med utbygging av ladeinfrastruktur for transportsektoren på land og til vanns. Hvilke tilkoblingsløsninger er optimale for kundene? Elektrifisering av transportsektoren vil bli en stor utfordring for samtlige nettselskap i Norge. Det vil være preget av store investeringer, sykliske og ulineære laster med stort innslag av overharmoniske strømmer og spenninger.  

REN ønsker med temadagene å belyse utfordringer, muligheter, metoder og verktøy for å sikre en god kraftforsyning til det elektrifiserte transportsystemet.

Sentrale emner på temadagene (med forbehold om endringer):

  • Lading av ferger
  • Landstrøm i havner
  • Lading av tungtransport på norske veier
  • Andre kunder med store ulineære laster (for eksempel oppdrettsanlegg og datasentre)
  • Erfaringer fra ferjeselskap
  • Erfaringer fra nettselskap
  • Status for RENs utviklingsprosjekt for elektrifisering av transportsektoren


Hotell
Arrangementet holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv.
For bestilling, send e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16. 
Bestillinger foretatt innen 6. november kan benytte avtalekode 27080745 for å oppnå avtalepris kr. 1 407,-

Program tirsdag 26. november

09:30 Registrering
   
10:00

Innledning om REN og prosjektet

  v/Hans Brandtun, REN

 

   
Tema: Hva skjer av elektrifisering av transportsektoren
   
10:20 Vegdirektoratets erfaringer
  v/Anita Bjørklund, Vegdirektoratet
   
10:40 Prosjekt fra Oslo Havn
  v/Anders Ballari, Sweco
   
11:00 Enovas ordninger til støtte
  v/Frode Olav Gjerstad, Enova
   
11:30 Lunsj
   
Tema: Prosjektering med hensyn på ulike utfordringer
   
12:30 Forskrift om Leveringskvalitet (FoL)
  v/Eirik Grønvold Eggum, NVE
   
13:00 Anleggsbidrag
  v/Eirik Grønvold Eggum, NVE
   
13:30 Pause 
   
13:45 Erfaringer fra rederi
  v/Eirik Korsbø, Norled
   
14:15 Prosjektering av lading til busser og annen transport
  v/Magnus Aune Johnsen, Hafslund Nett
   
14:45 Pause
   
15:00 Prosjektering av lading til ferjer
 

v/Thore Gagnat, Mørenett

   
15:15 Pause
   
Tema: Fremtidens forsyning til store effekter
   
15:30 Nettstasjonsløsninger for lading
  v/Jørn Berntzen, Hafslund
   
16:00 Standard utforming av ladestasjon for ferger  
  v/Hans Brandtun, REN
   
16:20 Oppsummering og avslutning dag 1
 

v/André Indrearne, REN

   
19:00 Felles middag

 

Program ondag 27. november

Tema: Fra forespørsel til ferdig anlegg
   
08:30 Standardisering av tilknytningsprosessen
  v/Hans Brandtun, REN
   
08:50 Kontrakten
  v/ Stig Fretheim, REN
   
09:20 Spenningsutfordringer med store last-avslag/-påslag, kabel og transformator
  v/Henrik Kirkeby, PQA
   
09:40 Pause, utsjekk
   
10:00 RENverktøy
  - RENanleggsbidrag og RENgrøft
  v/Marius Engebrethsen, REN
   
10:45 Beregning og måling av overharmoniske spenninger 
  v/Henrik Kirkeby, PQA
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Utstyr til bruk for busslading
  v/Jan Wøien, ABB
   
13:10 Pause
   
13:20 Muligheter ved anvendelse av batteri
  v/Hilde Hauge, Eaton
   
14:00 Pause
   
14:15 Praksis fra fornybarselskap
  v/Niclas Forsberg, BKK
   
14:45 Transformatorberedskap
  v/Stig Fretheim, REN
   
15:15 Oppsummering og avslutning av dag 2
 

v/Marius Engebrethsen, REN

   
15:25 Slutt. Vel hjem.

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer