Arrangement: Workshop REN Beredskap

Navn
Workshop REN Beredskap
Sted
Thon Hotel Opera, Oslo
Ansvarlig
Stig Fretheim (48197150)
Periode
16.10.19 - 17.10.19
Påmeldingsfrist
09.10.2019
Priser
Abonnementskunderkr 4 900,00
Ordinær priskr 5 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
REN Arrangerer to-dagers workshop i REN Beredskap 16. - 17. oktober 2019 i Oslo !

Formål
Arrangementet vil fokusere på samarbeid og samhandling i forhold til beredskap for kraftforsyningen. Formålet er å samle teknisk personell innenfor nettvirksomheten, og prøve å gi en oversikt over hva som rører seg i fagområdet og bransjen, samtidig som vi vil gå i detalj på noen emner.
 
Hensikt og innhold
Vi ser det som en stor fordel at både nettselskap og kraftprodusenter kan samarbeide innenfor beredskap, både i forhold til investeringer i reservekomponenter og reparasjonsberedskap. REN beredskapsdatabase har i dag over 2.500 registrerte komponenter, men vi er likevel sårbare i forhold til enkelte komponentgrupper.

Vi vil se nærmere på bl.a. følgende (med forbehold om endringer):
  • Materielldatabasen i REN Beredskap
  • REN Sjøkabelberedskap så langt
  • Transformatorberedskap
  • GIS-beredskap
  • Standardisering og spesifikasjon av materiell
  • Anskaffelser
  • m.m.
Vi vil også se på hva som er resultatene fra NVEs skriftlige tilsyn, samt RENs arbeid videre de neste 3-5 årene innenfor beredskap.

Målgruppe
Målgruppen er de som arbeider med beredskap innenfor nettselskap og kraftprodusenter, drift og planlegging samt entreprenører, leverandører og konsulenter.

Mer detaljert informasjon og program kommer!

Hotell
Workshopen holdes på Thon Hotel Opera i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til opera@olavthon.no evt. ring telefon 24 10 30 55.  Bestillinger foretatt på opera@olavthon.no innen 18. september kan benytte avtalekode 27069762 for å oppnå avtalepris kr. 1 955,- inkl. frokost.
Påmelding