Arrangement: Driftslederforum

Navn
Driftslederforum
Sted
Thon Hotel Opera, Oslo
Ansvarlig
Kai Solum (95975019)
Periode
24.09.19 - 25.09.19
Påmeldingsfrist
22.09.2019
Priser
Ordinær priskr 5 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
Velkommen til REN Driftslederforum 2019!

Formål
Driftslederforum er et årlig REN-arrangement i vår serie av faglige arrangment for kraftbransjen. Formålet med Driftslederforum er å skape et nettverk for driftsledere og andre sentrale personer i sikkerhetsarbeidet hvor man kan utveksle erfaringer og diskutere problemstillinger.

Målgruppe
  • Driftsledere og stedfortredere hos netteiere, både selskaper med områdekonsesjoner og privateide elektriske anlegg
  • Faglig ansvarlig og stedfortredere i selskaper som forestår arbeid på andres elektriske anlegg
  • HMS-ansvarlige i nettselskaper og entreprenørselskaper

Sentrale deler av programmet
  • Myndighetskrav
  • Erfaringer fra siste års tilsyn
  • Gruppearbeid
  • Driftsleders instrukser
  • Nye RENblader

Hotell
Driftslederforum arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til opera@olavthon.no evt. ring telefon 24 10 30 55.  Bestillinger foretatt på opera@olavthon.no innen 27. august kan benytte avtalekode 27069764 for å oppnå avtalepris kr. 1 895,-

Påmelding
Pågår

Program tirsdag 24. september

10:00 Registrering
   
10:30 Innledning REN
v/REN
   
10:45 Avklaringer DSB/REN
v/REN og DSB
   
11:15 Pause
   
11:30 Rettighetsprosjektet
  v/Thomas Åtland Ellefsen, Simonsen Vogt Wiig AS
- Ulovlige bygg langs kraftledninger
   
12:15 Fornyelse i nettet
v/Jørn Berntzen, Hafslund Nett AS
   
13:00 Lunsj
   
14:00 Nye RENblader
 

v/Marius Engebrethsen, REN
- Lysbuekalkulator
- Comsol beregningsverktøy for kabel

   
14:45 Krav til LFS / AFA
  v/Johan Hernes, NTE
- Tolkning av regelverk
- Unntak fra hovedregel
   
15:15 Pause
   
15:30 Krav til beredskap
  v/Helge Ulsberg, NVE
- Tilsyn lynoverspenninger
- Ny bestemmelse om politiattest
   
16:15 Korrosjonsproblematikk og valg av materiell?
  v/Bjørn Haukanes, REN
   
17:00 Slutt dag 1
   
19:00 Felles middag

 

Program ondag 25. september

08:30 Microtrenching av fiberrør
 

v/Vidar Solbakken, Hålogaland Kraft Nett
- Hvilke farer innebærer dette ved kryssing av nettselskapets kabler?
- Hvilke krav skal settes til entreprenør?

   
09:15 Strøm til transportsektoren
  v/Bjørn Inge Oftedal, REN
- Landstrøm
- Lading av busser og lastebiler
   
10:00 Pause med utsjekk fra hotellet
   
10:30 DSB informerer
  v/Frode Kyllingstad, DSB
- Tema for årets tilsyn
- Hvor og hvorfor skjer ulykker?
   
11:00 Gruppeoppgaver ulykker
 

v/Frode Berg, NFSE
- Opplæring
- Hva er risikovurdering?
- Hva er praktisk tilnærming for å oppfylle kravene?
- Hva skal driftsleder kreve av utfører?

   
11:30 Lunsj
   
12:30 Gjennomgang av gruppeoppgaver
  v/Frode Berg, NFSE
   
13:30 Pause
   
13:45 Transformatorberedskap og GIS beredskap
  v/Stig Fretheim, REN
   
14:00 Fellesføring
  v/Kai Solum, REN
- Nye anbefalinger
   
14:30 AUS
  v/Kai Solum, REN
- Nye RENblader
- Mentor-ordning
   
14:45 Oppsummering og avslutning
   
15:00 Slutt dag 2. Vel hjem.

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer