Arrangement: Kurs: Prosjektering av nettstasjon og kabel

Navn
Kurs: Prosjektering av nettstasjon og kabel
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Periode
10.09.19 - 11.09.19
Påmeldingsfrist
03.09.2019
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
REN inviterer til to-dagers kurs i prosjektering av nettstasjon og kabel i Bergen!
Nettstasjoner er viktige knutepunkter i distribusjonsnettet. Det er viktig å spesifisere riktig ved prosjektering av nettstasjonene for å sikre stabil drift i nettet og lang levetid på nettstasjonen. Det er kommet en ny inntaksnorm for næringsbygg som må tas hensyn til ved prosjektering, denne vil også være aktuell for grensesnitt mot eksempelvis ladestasjoner og tuneller.

Formål
Formålet med kurset er å få en gjennomgang av prosjektering av nettstasjon og kabel samt spesifisering av disse og tilhørende komponenter.

Målgruppe
Kurset er tilpasset dem som skal prosjektere eller bestille nettstasjoner eller kabel eller tilhørende komponenter.

Sentrale deler av programmet
 • Transformator
 • LS-tavle med tilhørende komponenter
 • HS bryteranlegg
 • Kabelforlegning
 • Fundamentering
 • Merking
 • Overvåkning og instrumenttavle
 • Prosjektering av jording og overspenningsvern
 • Nye retningslinjer for inntak for næringsbygg
 • Spesielle grensesnitt som tuneller, ladestasjoner for ferge, biler osv.
 • Gjennomføring

Kurset gjennomføres som foredrag om sentrale emner innen prosjektering av nettstasjon med tilhørende oppgaveløsing.
På slutten av kurset vil deltakerne også arbeide med et tenkt scenario/case innen prosjektering av nettstasjon.

Deltakerne bør ha med egen PC på kurset for oppgaveløsingen. En vil ha best utbytte av kurset om en har satt seg litt inn i RENbladene 6000 og 9000 på forhånd.

Hotell
Kurset holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv.
For bestilling, send e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16.
Bestillinger foretatt på rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no innen 28. august 2019 kan benytte 
avtalekode 27080747 for å oppnå avtalepris kr. 1 698,-
Påmelding