Arrangement: Kurs: Prosjektering av nettstasjon og kabel

Navn
Kurs: Prosjektering av nettstasjon og kabel
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Ansvarlig
Bjørn Inge Oftedal (92262240)
Periode
10.09.19 - 11.09.19
Påmeldingsfrist
03.09.2019
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Påmelding
Pågår

REN inviterer til to-dagers kurs i prosjektering av nettstasjon og kabel i Bergen!
Nettstasjoner og kabler er viktige komponenter i distribusjonsnettet. Det er viktig å spesifisere riktig ved prosjektering for å sikre stabil drift i nettet og lang levetid.  Kurset vil ha fokus på RENblader med spesifikasjoner og prosjektering samt nye 3D-tegninger som illustrerer gode tekniske løsninger. Vi vil også diskutere problemstillinger rundt tilknytning av store og komplekse kunder.

Formål
Formålet med kurset er å gjennomgå metoder og RENblader relatert til prosjektering av nettstasjon og kabelanlegg.

Målgruppe
Kurset er tilpasset de som skal prosjektere, bestille og beslutte denne typen anlegg.

Sentrale deler av programmet

  • Nettstasjon med innhold
  • Kabel med tilhørende komponenter
  • Fundamentering
  • Overvåkning
  • Prosjektering av jording og overspenningsvern
  • Spesielle grensesnitt/problemstillinger ved store og/eller komplekse kunder

Kurset gjennomføres som foredrag om sentrale emner relevant for prosjektering av nettstasjon og kabel, med tilhørende oppgaveløsing. På slutten av kurset vil deltakerne også arbeide med scenario/case innen prosjektering.

Forberedelse til kurset
RENblad 6000 ”Prosjektering av Nettstasjon” og RENblad 9200 «Prosjektering av kabel» er sentrale i kurset. For størst mulig utbytte av kurset anbefales kursdeltakerne derfor å gå gjennom det på forhånd. Deler av følgende vil også bli gjennomgått:

  • RENblad 4100 Kundetilknytning
  • RENblad 8000 Forprosjektering
  • øvrige RENblader innen 6000 / Nettstasjon-serien og 9000 / Kabelanlegg-serien som har relevans for prosjektering og spesifikasjon.

Ettersom en del av oppgavene vil være basert på å finne informasjon i RENblader etc., bør deltakerne ha med egen PC til kurset.

Hotell
Kurset holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16. Bestillinger foretatt på rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no innen 28. august 2019 kan benytte avtalekode 27080747 for å oppnå avtalepris kr. 1 698,-

Program tirsdag 10. september

09:30 Registrering
   
10:00

Velkommen, gjennomgang av program - Innledning

   
10:20 Forprosjektering og prosjekteringsprinsipper  
  Forprosjektering generelt, prinsipper for prosjektering av distribusjonsnett og i forhold til grensesnitt mot annen infrastruktur, risikovurdering, samsvarserklæring. Deretter oppgaveløsing innen forprosjektering. 
   
11:00 Prosjektering av nettstasjon
 

Plassering, utforming, kartlegging av belastning, dimensjonering, ventilasjon. Oppgaveløsing.

   
11:40 Kort pause
   
11:50 Prosjektering av kabelanlegg  
 

Plassering og utforming av grøftetraseer, grøftekalkulator, beskyttelse, dimensjonering. Oppgaveløsing.

   
12:20 Dataverktøy for dimensjonering av kabel  
 

COMSOL-dimensjoneringsprogram og reduksjonsfaktorer.

   
13:00 Lunsj
   
14:00 Jording og vern  
  Oppgaveløsing.
   
14:40 Kundetilknytning og utforming  
 

Prosjektering i forhold til kundetilknytning. Oppgaveløsing. 

   
15:10 Kort pause
   
15:20 Tilknytning av komplekse uttakskunder  
 

Bruk av forskrift om leveringskvalitet som prosjekteringskriteria. Oppgaveløsing.

   
15:50 Kort pause
   
16:00 HS anlegg og utkobling 
 

Prosjektering av HS anlegg og kontrollanlegg, og krav til utkobling. Oppgaveløsing. 

   
17:00 Slutt dag 1
   
19:00 Felles middag

 

Program ondag 11. september

08:30 LS-tavler 
 

Prosjektering av LS tavler og tilhørende materiell, også i forhold til ombygging eller utvidelse av tavle. Oppgaveløsing. 

   
09:20 Kort pause
   
09:30 Spesifikasjon av nettstasjon og kabel  
 

Materiell, krav.

   
10:00 Dokumentasjon - Dataverktøy for distribusjonsnett  
 

Gjennomgang av nyttige systemer/dataverktøy for prosjektering av nettstasjoner, inkludertProsjektsystem, REN-skjema m.m. 

   
11:00 Oppstart av case i prosjektering 
 

Presentasjon av scenario/case og oppgaver i den forbindelse. Deltakerne settes i gang med å prosjektere i henhold til scenario/case. 

   
11:30 Lunsj
   
12:15 Videre arbeid med case i prosjektering
 

Deltakerne arbeider videre med prosjekteringsoppgaven.

   
13:30 Gjennomgang av case
  Gjennomgang av casene med deltagernes resultater og diskusjon.
   
14:45 Avslutning av kurset
   
15:00 Slutt

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer