Arrangement: Kurs: Prosjektering av nettstasjon og kabel

Navn
Kurs: Prosjektering av nettstasjon og kabel
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Periode
10.09.19 - 11.09.19
Påmeldingsfrist
03.09.2019
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Påmelding

REN inviterer til to-dagers kurs i prosjektering av nettstasjon og kabel i Bergen!
Nettstasjoner og kabler er viktige komponenter i distribusjonsnettet. Det er viktig å spesifisere riktig ved prosjektering for å sikre stabil drift i nettet og lang levetid.  Kurset vil ha fokus på RENblader med spesifikasjoner og prosjektering samt nye 3D-tegninger som illustrerer gode tekniske løsninger. Vi vil også diskutere problemstillinger rundt tilknytning av store og komplekse kunder.

Formål
Formålet med kurset er å gjennomgå metoder og RENblader relatert til prosjektering av nettstasjon og kabelanlegg.

Målgruppe
Kurset er tilpasset de som skal prosjektere, bestille og beslutte denne typen anlegg.

Sentrale deler av programmet

  • Nettstasjon med innhold
  • Kabel med tilhørende komponenter
  • Fundamentering
  • Overvåkning
  • Prosjektering av jording og overspenningsvern
  • Spesielle grensesnitt/problemstillinger ved store og/eller komplekse kunder

Kurset gjennomføres som foredrag om sentrale emner relevant for prosjektering av nettstasjon og kabel, med tilhørende oppgaveløsing. På slutten av kurset vil deltakerne også arbeide med scenario/case innen prosjektering.

Forberedelse til kurset
RENblad 6000 ”Prosjektering av Nettstasjon” og RENblad 9200 «Prosjektering av kabel» er sentrale i kurset. For størst mulig utbytte av kurset anbefales kursdeltakerne derfor å gå gjennom det på forhånd. Deler av følgende vil også bli gjennomgått:

  • RENblad 4100 Kundetilknytning
  • RENblad 8000 Forprosjektering
  • øvrige RENblader innen 6000 / Nettstasjon-serien og 9000 / Kabelanlegg-serien som har relevans for prosjektering og spesifikasjon.

Ettersom en del av oppgavene vil være basert på å finne informasjon i RENblader etc., bør deltakerne ha med egen PC til kurset.

Hotell
Kurset holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16. Bestillinger foretatt på rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no innen 28. august 2019 kan benytte avtalekode 27080747 for å oppnå avtalepris kr. 1 698,-

Program tirsdag 10. september

09:30 Registrering
   
10:00 Velkommen, gjennomgang av program
   
10:15 Innledning
   
10:35 Forprosjektering og prosjekteringsprinsipper
  Forprosjektering generelt, prinsipper for prosjektering av distribusjonsnett og i forhold til grensesnitt mot annen infrastruktur, risikovurdering, samvarserklæring m.v. Deretter oppgaveløsing innen forprosjektering.
   
11:15 Pause
   
11:25 Kundetilknytning og utforming
  Prosjektering i forhold til kundetilknytning, utforming av nettstasjoner i bygg, kartlegging av belastning, ventilasjon. Oppgaveløsing.
   
12:00 Lunsj
   
13:00 Tilknytning av komplekse uttakskunder
  Bruk av forskrift om leveringskvalitet som prosjekteringskriteria. Oppgaveløsing.
   
13:40 Pause
   
13:50 Prosjektering av nettstasjon
  Beskyttelse, vern og drift, plassering og isolasjon, dimensjonering og materiell. Oppgaveløsing.
   
14:50 Kort pause/beinstrekk
   
15:00 Prosjektering av kabelanlegg
  Plassering og utforming av grøftetraseer, beskyttelse, dimensjonering og materiell. Oppgaveløsing.
   
15:50 Pause
   
16:00 HS anlegg og utkobling
  Prosjektering av HS anlegg og kontrollanlegg, og krav til utkobling. Oppgaveløsing.
   
17:00 Slutt dag 1
   
19:00 Felles middag for de som ønsker det. Måltidet er inkludert i kursavgiften.

 

Program ondag 11. september

08:30 LS-tavler og tilhørende lavspenningskabel
  Prosjektering av LS tavler og tilhørende materiell, også i forhold til ombygging eller utvidelse av tavle.
   
09:20 Pause
   
09:30 Dataverktøy for distribusjonsnett
  Gjennomgang av nyttige systemer/dataverktøy for prosjektering av nettstasjoner, inkludert
Prosjektsystem, REN-skjema m.m.
   
10:15 Pause
   
10:25 Dataverktøy for dimensjonering av kabel
  COMSOL-dimensjoneringsprogram og reduksjonsfaktorer
   
11:15 Oppstart av case i prosjektering
  Presentasjon av scenario/case og oppgaver i den forbindelse. Deltakerne settes i gang med å prosjektere i henhold til scenario/case.
   
11:30 Lunsj
   
12:15 Videre arbeid med case i prosjektering
  Deltakerne arbeider videre med prosjekteringsoppgaven frem til 13:30 og tar pause ved behov.
   
13:30 Gjennomgang av case
  Deltakerne presenterer sine resultater, diskusjon.
   
14:45 Avslutning av kurset
   
15:00 Slutt

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer