Arrangement: Kurs: Prosjektering av nettstasjon og kabel

Navn
Kurs: Prosjektering av nettstasjon og kabel
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Periode
10.09.19 - 11.09.19
Påmeldingsfrist
03.09.2019
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Påmelding

REN inviterer til to-dagers kurs i prosjektering av nettstasjon og kabel i Bergen!
Nettstasjoner og kabler er viktige komponenter i distribusjonsnettet. Det er viktig å spesifisere riktig ved prosjektering for å sikre stabil drift i nettet og lang levetid.  Kurset vil ha fokus på RENblader med spesifikasjoner og prosjektering samt nye 3D-tegninger som illustrerer gode tekniske løsninger. Vi vil også diskutere problemstillinger rundt tilknytning av store og komplekse kunder.

Formål
Formålet med kurset er å gjennomgå metoder og RENblader relatert til prosjektering av nettstasjon og kabelanlegg.

Målgruppe
Kurset er tilpasset de som skal prosjektere, bestille og beslutte denne typen anlegg.

Sentrale deler av programmet

  • Nettstasjon med innhold
  • Kabel med tilhørende komponenter
  • Fundamentering
  • Overvåkning
  • Prosjektering av jording og overspenningsvern
  • Spesielle grensesnitt/problemstillinger ved store og/eller komplekse kunder

Kurset gjennomføres som foredrag om sentrale emner relevant for prosjektering av nettstasjon og kabel, med tilhørende oppgaveløsing. På slutten av kurset vil deltakerne også arbeide med scenario/case innen prosjektering. Deltakerne bør ha med egen PC på kurset for oppgaveløsingen. En vil ha best utbytte av kurset om en har satt seg litt inn i RENbladene 6000 og 9000 på forhånd

Hotell
Kurset holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16. Bestillinger foretatt på rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no innen 28. august 2019 kan benytte avtalekode 27080747 for å oppnå avtalepris kr. 1 698,-

Program
Programmet er under utarbeidelse. For de som ønsker å bestille flybilletter tidlig så legges opp til å være foredrag fra ca. kl. 10.00 tirsdag 10. september og ferdig ca. kl. 15.00 onsdag 11. september. (se "Last ned til din kalender" lenger oppe for å legge arrangementet inn i kalender)