Arrangement: Kurs: Elmåling og stikkprøveordningen

Navn
Kurs: Elmåling og stikkprøveordningen
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Ansvarlig
Periode
03.09.19 - 04.09.19
Påmeldingsfrist
27.08.2019
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
REN inviterer til to-dagers kurs i elmåling og stikkprøveordningen i Bergen 3. - 4. september 2019!

Bakgrunn
«Forskrift om krav elektrisitetsmålere» setter en rekke krav til nettselskapene, med hensyn til hvordan kvaliteten skal være i elektrisitetsmålere som brukes som grunnlag for økonomiske oppgjør.

Forskriften setter også krav til kontroll av målerene og hvem som har ansvar for at kravene etterleves. I tillegg gir forskriften en del valgmuligheter til hvordan kontroll av målerne kan utføres, ikke minst hvordan målere som skal til kontroll skal utvelges. I 2019 starter stikkprøvekontrollen, og det er da viktigere enn noen gang å være klare over hvordan dette bør foregå på mest mulig kostnadseffektiv måte og med høyest sannsynlighet for godkjent resultat.


Formål
Formålet med kurset er å øke kompetanse innen elmåling og stikkprøvekontroll av målere for nettselskapenes fagpersoner.

Målgruppe
Kurset arrangeres for målerfaglig personell

Aktuelle emner på kurset (forbehold om endringer)
  • Referansegrupper for måling og stikkprøvekontroll
  • De statistiske mekanismene
  • Gruppestørrelser, kostnader og risiko
  • Gruppering sammen med andre nettselskaper ?
  • m.m.
....mer detaljert informasjon og program kommer!


Hotell
Kurset holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16.  Bestillinger foretatt på rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no innen 20. august 2019 kan benytte avtalekode 27080746 for å oppnå avtalepris kr. 1 698,-

Påmelding