Arrangement: Elmåling og stikkprøveordningen

Navn
Elmåling og stikkprøveordningen
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen
Ansvarlig
Knut G. Eliassen (90837812)
Periode
03.09.19 - 04.09.19
Påmeldingsfrist
27.08.2019
Priser
Abonnementskunder, begge dagerkr 7 900,00
Ordinær pris, begge dagerkr 8 900,00
false null [0, 1]
Påmelding
Pågår

REN inviterer til kurs i elmåling og stikkprøveordningen for lovpålagt kontroll av elmålere

OBS: Kurset er nå fullt i kategoriene "bare dag 2" og "begge dager", påmelding skjer til venteliste. Det er noen få plasser på dag 1 (Elmåling), påmeldinger med "bare dag 1"-kategori blir fortløpende fordelt fra venteliste etter hvert som det evt. kommer inn påmeldinger.

Bakgrunn
Det settes gjennom forskrifter en rekke krav til den som skal bruke elmålerens måleverdier som grunnlag for økonomiske oppgjør.

Sentrale forskrifter er:
•  "Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv."
•  "Forskrift om krav til elektrisitetsmålere"
•  "Forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskaper og målinger"

Vi setter opp kurset over 2 dager. Elmåling dag 1 og Stikkprøveordningen dag 2.
Det vil være mulig å melde seg på bare en av dagene dersom dette er ønskelig.


Formål
Formålet med kurset er å gi deltagerne økt kompetanse om elmåling generelt, og ikke minst om hvordan den stikkprøvebaserte kontrollordningen fungerer, og hvordan vi med våre beslutninger, kan påvirke kostnad og resultat av kontrollen.

Målgruppe
Kurset er rettet mot alle som i sitt arbeid har befatning med elmålere og/eller stikkprøveordningen.
Kurset starter helt på "scratch", selvfølgeligheter for noen, nyttig for andre.

Hotell
Kurset holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv.
For bestilling, send e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16. 
Bestillinger foretatt på rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no innen 3. august 2019 kan benytte avtalekode 27080746 for å oppnå avtalepris kr. 1 698,-

Program kursdag 1 - Elmåling
Tirsdag 3. september 09.30 - 17.00

Registrering 09.15 - 09.30

Aktuelle emner dag 1: 

 • Hva krever hvilken forskrift?
 • Grunnleggende elektroteknikk
 • Måling med 1, 2 og 3 målesystemer, hovedfokus på 2-systemsmålingen
 • Vektorer i målepunktet
 • Måling ved hjelp av måletransformatorer
 • Måletransformatorer
 • Målerkoblinger, standard og spesielle varianter
 • HS-måling, tilpassing av kretser og byrder, RENblad 4015 (dersom tid)
 • Eventuelt

Måltider:
- Lunsj serveres kl. 13.00
- Felles middag på Olivia restaurant, Zachariasbryggen kl. 19.00

 

Program kursdag 2 - Stikkprøveordningen
Ondag 4. september 08.00 - 15.30

Registrering  07.45 - 08.00

Aktuelle emner dag 2:

 • Krav i forskriftene, unntak i forskriftene
 • Litt historikk, dagens status og hva kan vi vente oss i 2020
 • Hvorfor stikkprøver?
 • Justervesenets Elbase
 • Gruppestørrelser, gruppesammensetninger og hva skal (ikke) være med
 • Fordelinger og statistiske sannsynligheter
 • Sammenheng mellom gruppestørrelser, sannsynligheter og kostnader
 • Kan det at andre nettselskap ikke finner en måler, påvirke hva mitt selskap må sende til kontroll?
 • Krav til kontrollaboratoriet
 • Eventuelt

Måltider:
- Lunsj serveres kl. 11.30

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer