Arrangementet finnes ikke eller er ikke lenger tilgjengelig!

REN inviterer til AUS-kurs 28. - 29. august 2019 i Oslo

Formål
Formålet med kurset er å gi faglig oppdatering knyttet til avbruddsfritt vedlikehold, og gi enkelte idéer til hvordan oppgaver kan løses på en best mulig måte.

Målgruppe
Kurset er åpen for alle, men er særlig relevant for planleggere, montører og beslutningstakere i både nettselskaper og entreprenørselskap som arbeider med AUS eller vurderer å ta dette mer i bruk.

Hotell
Kurset holdes på Thon Hotel Opera i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv.
For bestilling, send e-post til opera@olavthon.no evt. ring telefon 24 10 30 55. 
Bestillinger foretatt på opera@olavthon.no innen 14. august 2019 kan benytte avtalekode 27069763 for å oppnå avtalepris kr. 1 895,-

Program onsdag 28. august

09:30 Registrering
   
10:00 Velkommen, gjennomgang av program
   
10:15 Innledning, historie
  Gjennomgang av historie og ståsted for AUS i dag
   
10:45 Sikkerhetsfilosofi ved AUS
  Hvordan ivareta sikkerheten på en god måte
   
11:00 Driftsleder og driftssentral
  Samspillet mellom AUS team og driftssentral / driftsleder
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Ledelse og sikkerhetsledelse ved AUS oppdrag
  Anbefalinger rundt ledelse av alle AUS oppdrag
   
13:00 Utførelse av AUS i ulike nettsystemer
 
  • Isolert nett
  • Spolejordet nett
  • Direktejordet nett
   
14:30 Kvaliteten i en AUS kobling
  Krav til kvalitet på koblinger
   
14:45 Pause
   
15:00 Kvalitet på AUS verktøy
  Hvem stiller krav til verktøy og utstyr?
   
15:30 Eksempler på utførte AUS oppdrag
  Gjennomgang av ulike typer oppdrag som er utført
   
16:00 Slutt for dagen
   
19:00 Felles middag på hotellet 

 

Program torsdag 29. august

08:30 Planlegge et AUS oppdrag
  Gjennomgang av hva et AUS oppdrag krever av planlegging
   
09:00 Beregning av krefter
  Hvordan beregne krefter i en tråd, og hvilke krefter vi får i stenger
   
09:45 Pause
   
10:00 AUS vennlig materiell
  Hvilke materiell bør velges / ikke velges?
   
10:30 Økonomi ved AUS
  Gjennomgang av økonomi, samt eksempler på besparelser
   
11:00 Praktisk utførelse av AUS
  Hvordan velge riktig prosedyre / lage en prosedyre
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Dokumentasjon av oppdrag
  Hvordan dokumentere et AUS oppdrag
   
13:00 Lysbuevern / beregning av hendelsesenergi
  Bruk av riktig verneutstyr
   
13:30 Arbeid i LS anlegg med 2-sidig mating
  Gjennomgang av risiko, samt mulige tiltak mot spenningssetting
   
14:00 Oppsummering og avslutning
   
14:30 Slutt for dagen

 

Foredragsholder begge dagene er Kai Solum i REN

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer