Arrangement: Måling og dokumentasjon av jording

Navn
Måling og dokumentasjon av jording
Sted
Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Ansvarlig
Kåre Espeland (+47 40400374)
Periode
26.08.19 - 28.08.19
Påmeldingsfrist
19.08.2019
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Påmelding
Pågår

Kurset er fulltegnet. Påmelding skjer til venteliste, plass tildeles dersom noen påmeldte melder seg av.
 

REN inviterer til kurs i måling og dokumentasjon av jording, på Gardermoen 27. - 28. august 2019!
Siden jording er en del av sikkerheten i nettet, er det viktig at man klarer å avdekke de farlige feilene før de gjør skade på mennesker eller anlegg. Myndighetene har av sikkerhetsmessige årsaker også fokus på at nettselskapene har god kontroll på jordingsanleggene sine. Kurset er praktisk rettet, og tar for seg hvordan man kan oppfylle kravene i normer og forskrifter. På den praktiske delen tar man også for seg tekniske detaljer om korrosjon, montasje og hvilke feil som er vanlige i jordingsanlegg.  

Formål
Formålet med kurset er å lære hvordan man kan dokumentere jordingsanlegg ved visuell kontroll og ved måling. Kurset vil ta for seg hvordan man kan avdekke de farlige feilene i jordingsanleggene, og hvordan man kan rette disse på en effektiv måte. I dag er det mange som bruker mye ressurser på utbedring av jordingsanlegg basert på målinger som er feil. Dette fører ofte til at man gjør kostbare tiltak på feil anlegg. Kurset vil gå over to dager og inneholde en teoretisk del og en praktisk del. Deltagerne kan ta med eget måleutstyr for testing/diskusjon.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres over to dager, og består av både en teoretisk del og en praktisk del. Siste halvdel av dag 1 og første halvdel av dag 2 foregår utendørs på anlegg. Alle må ha arbeidstøy med synbarhet, hjelm og vernesko til den praktiske delen.

Målgruppe
Kurset er tilpasset dem som skal gjøre målinger ute i felten, samt de som skal bestille planlegge slike målinger og analysere måleresultat i ettertid. Det er viktig at de som utfører målingene og de som skal analysere måleresultatene har den samme kunnskapen, slik at de kan kommunisere om hvilke tiltak og målemetoder de skal velge for de ulike anleggene.

Sentrale deler av programmet:

 • Jordingsteori
 • Regelverk omkring jording
 • Teori omkring måling dokumentasjon av jordingsanlegg
 • Prosjektering av jordingsanlegg
 • Jordresistivitet
 • Sikkerhet ved måling av jordingsanlegg
 • Hvordan utføre målinger på en effektiv måte?
 • Praktisk del ute på anlegg: Visuell kontroll og dokumentasjon av måling
 • Gjennomgang av bilder fra praktisk del
 • Anbefalinger for utførelse av jordingsanlegg: Hva blir gjort feil i jordingsanlegg? Tilkoblinger, klemmer, metaller, korrosjon osv.
 • Analyse av måleresultater
 • Beskyttelse mot overspenninger: Plassering og montasje av avledere og impulsjording


Hotell
Kurset holdes på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til osloairport.booking@thonhotels.no evt. ring telefon 63 92 94 29. Benytt avtalekode 27083494 og skriv "REN AS 27-28/8-2019" i emnefeltet i en e-post til osloairport.booking@thonhotels.no innen 13. august 2019 for å oppnå avtalepris 1 395,-

Program tirsdag 27. august

08:30 Registrering
   
09:00 Jordingsteori
  Gjennomgang av grunnleggende jordingsteori og forskriftskrav. Dette for at deltagerne skal forstå viktigheten av jording og funksjonen til et jordingssystem.
   
09:30 Sikkerhet ved måling, målemetoder og måleteori
  Sikkerhet i forbindelse med måling av jording, hva er farlig og hvordan unngå disse farene. Det vil også bli fokusert på de ulike målemetodene med styrker, svakheter og anbefalinger.
   
10:00 Pause
   
10:15 Forkalkulering av jordingsanlegg og måling av jordresistivitet
  Gjennomgang av betydningen av jordresistivitet for overgangsmotstanden til et jordingsanlegg, samt demonstrasjon av hvordan man kan måle jordresistiviteten.
   
10:45 Måleutstyr og hvordan utføre effektive målinger på en effektiv måte
  Gjennomgang av hva man trenger av måleutstyr, samt tips til hvordan man kan forberede seg og bruke utstyret for å være effektiv når man er ute og måler.
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Visuell kontroll av anlegg og utfylling av målelogg
  Forskriftene stiller krav til at man gjør en visuell kontroll av anleggene. Dette er også nøkkelen til å finne de farlige feilene og til å forstå målingene. I denne delen av kurset vises det hvordan man fyller ut gode målelogger.
   
13:00 Omkledning og forflytning ut på anlegg
  Vi gjør oss klar til den praktiske delen ute. Alle må ha med arbeidstøy med synbarhet, hjelm og vernesko. Det er også anledning til å ta med eget måleutstyr hvis man ønsker å teste dette.
   
13:30 Praktisk måling
  Kurset deles inn i to grupper der den ene gjør visuell kontroll av et anlegg og måler dette med potensialfalls metoden. Den andre gruppa gjør måling av jordresistivitet. Etterpå bytter gruppene oppgaver.  3 timers varighet, til ca. 16.30
   
18:30 Felles middag på hotellet for alle som vil delta. Middagen er inkludert i kursavgiften.

 

Program ondag 28. august

08:30 Praktisk måling
  Kurset deles inn i to grupper der den ene gjør visuell kontroll av et anlegg og måler potensialfall. Den andre gruppa gjør måling av jordresistivitet. 3 timers varighet, til 11.30
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Hvordan anvende måleresultater til å avdekke de farlige feilene
  Gjennomgang av noen praktiske eksempler på hvordan man finner de farlige feilene i jordingsanlegg. Her vises det hvordan man kan sette sammen visuell kontroll og målinger til et større system der man luker ut feilene i nettet.
   
13:00 Montasjeteknikk
  Gjennomgang av hva som er viktig ved impulsjording, montasje av avledere, tilkoblinger, kombinasjon av metaller og utjevning av brytere.
   
13:30 Pause
   
13:45 Gjennomgang av de praktiske målingene
  Gjennomgang av bilder og målinger fra den praktiske delen ute. Viser hvordan man kan kombinere informasjon for å finne de farlige feilene.
   
14:45 Oppsummering og avslutning
   
15:00 Slutt

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer

Arrangementer

REN AS arrangerer mange åpne kurs og temadager i løpet av året. Se alle kommende arrangementer