Arrangement: Kurs: Tekniske rammer for energiforsyningen

Navn
Kurs: Tekniske rammer for energiforsyningen
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Ansvarlig
Periode
20. - 22. aug + 17. - 19. sep
Påmeldingsfrist
18.08.2019
Priser
Abonnementskunderkr 18 500,00
Ordinær priskr 20 000,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
Velkommen til kurset som gir deg en helhetlig forståelse for tekniske rammer for energiforsyningen!

Formål

Kursets formål er å gi både ledere og fagpersoner en helhetlig forståelse av tekniske rammer for forvaltning av nettselskap og utførende selskap i nettbransjen.

Målgruppe
Kurset er relevant for både erfarne og mindre erfarne personer som arbeider i nettbransjen, og som passer til følgende:
 • Erfarne personer som har eller jobber tett mot rollene som faglig ansvarlig, driftsleder eller installatør
 • Personer som ønsker en relevant og god forberedelse til installatørprøven
 • Ønsker en bred og grundig innføring i tekniske rammer for energiforsyningen
 • Ungt og nytt personell som ønsker en innføring til nettvirksomheten og arbeid i nettet

Innhold
I kurset vil følgende temaer gjennomgås:
 • De viktigste lovene som arbeidsmiljøloven og eltilsynsloven
 • De viktigste forskriftene som FEF, FEL, FEK, byggherreforskriften, internkontrollforskriften, maskinforskriften og beredskapsforskriften
 • De viktigste normene som NEK 440: Stasjoner over 1 kV, NEK 400: Lavspenningsinstallasjoner, NEK 399: Tilknytningspunkt for el- og ekominstallasjoner, NEK 445: Luftledningsanlegg og NEK 439: Tavlenormen
 • Viktige tekniske områder som jording og overspenningsvern, beskyttelse mot elektrisk sjokk- og overstrømmer, utførelse av risikovurdering samt samhandling med ekom

Kurset vil bli gjennomført over to samlinger i Bergen, hvor første del er 20. - 22.  august 2019 og andre del en snau måned senere, 17. - 19. september 2019.  

Undervisningsformen vil være forelesning, med rikelig tid til diskusjon og oppgaveløsning. Oppgaver knyttet til installatørprøven vil bli gjennomgått og fulgt opp. Mellom kursets første og andre del vil det bli gitt oppgaver til den enkelte. Undervisningsunderlaget vil bli sendt ut før kurset starter.

Program kommer!

Hotell
Begge samlingene i kurset holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16.
 • For å oppnå avtalepris på kr. kr. 1 698,- pr. natt for samling 20. - 22. august, send bestilling på e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no innen 6. august 2019 og oppgi avtalekode 27080742.
   
 • For å oppnå avtalepris på kr. kr. 1 698,- pr. natt for samling 17. - 19. september, send bestilling på e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no innen 3. september 2019 og oppgi avtalekode 27080743.
 
Påmelding