Arrangementet finnes ikke eller er ikke lenger tilgjengelig!

Velkommen til kurset som gir deg en helhetlig forståelse for tekniske rammer for energiforsyningen!

Formål

Kursets formål er å gi både ledere og fagpersoner en helhetlig forståelse av tekniske rammer for forvaltning av nettselskap og utførende selskap i nettbransjen.

Målgruppe
Kurset er relevant for både erfarne og mindre erfarne personer som arbeider i nettbransjen, og som passer til følgende:

 • Erfarne personer som har eller jobber tett mot rollene som faglig ansvarlig, driftsleder eller installatør
 • Personer som ønsker en relevant og god forberedelse til installatørprøven
 • Ønsker en bred og grundig innføring i tekniske rammer for energiforsyningen
 • Ungt og nytt personell som ønsker en innføring til nettvirksomheten og arbeid i nettet


Innhold
I kurset vil følgende temaer gjennomgås:

 • De viktigste lovene som arbeidsmiljøloven og eltilsynsloven
 • De viktigste forskriftene som FEF, FEL, FEK, byggherreforskriften, internkontrollforskriften, maskinforskriften og beredskapsforskriften
 • De viktigste normene som NEK 440: Stasjoner over 1 kV, NEK 400: Lavspenningsinstallasjoner, NEK 399: Tilknytningspunkt for el- og ekominstallasjoner, NEK 445: Luftledningsanlegg og NEK 439: Tavlenormen
 • Viktige tekniske områder som jording og overspenningsvern, beskyttelse mot elektrisk sjokk- og overstrømmer, utførelse av risikovurdering samt samhandling med ekom

Kurset vil bli gjennomført over to samlinger i Bergen, hvor første del er 20. - 22.  august 2019 og andre del en snau måned senere, 17. - 19. september 2019.  

Undervisningsformen vil være forelesning, med rikelig tid til diskusjon og oppgaveløsning. Oppgaver knyttet til installatørprøven vil bli gjennomgått og fulgt opp. Mellom kursets første og andre del vil det bli gitt oppgaver til den enkelte. Undervisningsunderlaget vil bli sendt ut før kurset starter.


Hotell
Begge samlingene i kurset holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16.

 • For å oppnå avtalepris på kr. kr. 1 698,- pr. natt for samling 20. - 22. august, send bestilling på e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no innen 6. august 2019 og oppgi avtalekode 27080742.
   
 • For å oppnå avtalepris på kr. kr. 1 698,- pr. natt for samling 17. - 19. september, send bestilling på e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no innen 3. september 2019 og oppgi avtalekode 27080743.

Program første samling 20. - 22. august 2019

Tirsdag 20. august kl. 10.00 - 17.00
 • Lover, forskrifter og normer generelt
 • Direktiv og forordning
 • Eltilsynsloven
 • Arbeidsmiljøloven
 • Internkontrollforskriften
 • Byggherreforskriften
 • Forskrift om elektrisk utstyr
 • Oppgaveløsing
 
Onsdag 21. august kl. 08.30 - 17.00
 • Normen NEK 445
 • FSE
 • FEK
 • Oppgaveløsing

Felles middag om kvelden

 
Torsdag 22. august kl. 08.30 - 15.00
 • Forskriften FEF
 • Normen NEK 440
 • Beredskapsforskriften
 • Oppgaveløsing

 

Program andre samling, 17. - 19. september 2019

Tirsdag 17. september kl. 10.00 - 17.00
 • Forskriften FEL
 • Normen NEK 400
 • Oppgaveløsing
 
Onsdag 18. september kl. 08.30 - 17.00
 • Nettsystemer
 • NEK 399
 • NEK 439
 • Oppgaveløsning

Felles middag om kvelden

 
Torsdag 19. september kl. 08.30 - 15.00
 • Risikovurdering
 • Sluttkontroll / RENskjema
 • Dokumentasjon
 • Oppgaveløsning
 

Det blir i tillegg arrangert to dager med oppgaveløsing pr. Skype før installatør-prøven, for de av deltakerne som velger å gjennomføre den.

 

For å ta høyde for ankomst til samlingene, begynner første dag kl. 10.00 i begge samlingene. For å ta høyde for avreise fra samlingene, så slutter siste dag i begge samlingene kl. 15.00

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer