Arrangement: Elmåledagene 2019

Navn
Elmåledagene 2019
Sted
Radisson Blu Royal Hotell, Bergen
Ansvarlig
Knut G. Eliassen (90837812)
Periode
21.05.19 - 22.05.19
Påmeldingsfrist
19.05.2019
Priser
false null [0, 1]
Beskrivelse
Energi Norge og REN har gleden av å invitere til Elmåledagene 2019 på Radisson Blu Hotell Bryggen i Bergen 21. - 22. mai.

Innføringen av AMS-målere er nå så godt som sluttført. Data fra måleren gir mange nye muligheter for nettdrift og kundebehandling. Disse områdene vil nå komme på et helt annet nivå enn vi har vært vant til.

Kundene vil nå få tilgang til måleverdiene gjennom egen utgang på måleren, som kan brukes både til å følge eget forbruk online, og ikke minst til å styre egne belastninger.

Målgruppe

Alle som arbeider med målere, måleverdihåndtering, AMS, kontroll av målere og kvalitetssikring av måleverdier hos nettselskapene, beslutningstakere på innkjøp og forvaltning av målerparken, måler- og tjenesteleverandører.


Hva får du kunnskap om?

• Hva skjer med nettnytte, Elhub og plusskunder?
• Hvordan data fra AMS-målerne kan brukes til å varsle om potensielt brannfarlige anlegg
• Kundeforventninger, forbrukertrender og utvikling de siste årene
• Hvilke muligheter har markedsaktørene ved å benytte måledataene for aksjoner i kraftmarkedet
• Utvikling av nye tjenester og produkter
• Utfordringer når det gjelder Clean Up etter utrullingen

Vi gleder oss og velkommen til Elmåledagene i Bergen i mai!


For mer detaljert informasjon og påmelding se Energi Norge sine sider om Elmåledagene 2019.
 


 

Påmelding
Pågår