Arrangement: Linjeprosjektering: Innmåling med bruk av netLIN

Navn
Linjeprosjektering: Innmåling med bruk av netLIN
Sted
Flå i Hallingdal
Ansvarlig
Periode
24.04.19 - 25.04.19
Påmeldingsfrist
17.04.2019
Priser
Abonnementskunderkr 7 500,00
Ordinær priskr 7 900,00
false null [0, 1]
Påmelding
Pågår

REN og Halling Konsult inviterer til Linjeprosjekteringskurs!
REN avholder kurs i linjeprosjektering i samarbeid med Halling Konsult AS, i Flå i Hallingdal. Dette er et populært kurs, som gir god innføring i både innmåling for linjeprosjektering og praktisk bruk av netLIN 3.  Det er forholdsvis få deltakere pr. kurs, noe som gir god oppfølging og rikelig anledning til å stille spørsmål og få hjelp.

Innhold
På kurset blir det gjennomgang i bruk av GPS og totalstasjon (elektronisk kikkert). Oppmåling av terreng og overføring for prosjektering av linjetrasè ved bruk av EDB. Deltakerne kan velge om en ønsker å delta i opplæring i bruk av GPS eller kikkert.

Dag 1:
    Før lunsj: Teoretisk gjennomgang av GPS m/målebok, temakoder, og innmålningslære.
    Etter lunsj: Innmåling av terrengtrase i felt.

Dag 2:
    Gjennomgang av grunnleggende funksjoner i netLIN,
    Oppgave-gjennomgang,
    Prosjektering av terrengprofil fra dag 1


Praktiske opplysninger:

  • Det er ikke nødvendig å ta med måleutstyr.
    Hallingkonsult stiller med utstyr og landmålere.
  • Man må ta med egen PC med nyeste verson av netLIN 3.
    De som ikke har lisens på netLIN3 vil like før kurs-start få en demo-lisens til å benytte under kurset.


Overnatting
Deltakerne må selv ordne med overnatting.
Thon Hotel Bjørneparken: bjorneparken.resepsjon@thonhotels.no - 32 05 35 70
 

Program onsdag 24. april

07.50 Oppmøte utenfor hotellet
   
08.10 Introduksjon
   
08.20 Innledning
   
08.35 Gjennomgang av Temakoder m/oppgaver
   
09.00 Planlegging og innmåling
   
09.45 Pause
   
10.00 Gjennomgang av GPS-kikkert
  v/Hallingkonsult AS
   
11.15 Pause
   
12.00 Ut i terrenget og foreta innmålinger
  Vi er ute til ca. kl. 16.00
   
16.00 Konkurranse
   
18:00 Middag i lavvoen

 

Program torsdag 25. april

08.00 Oppmøte i undervisningsrom
  Gjennomgang av terrenginnmålingene
   
08.20 Innføring i netLIN m/oppgaver
   
09.15 Pause
   
09.30 Innføring i netLIN m/oppgaver forts.
   
11.30 Lunsj
   
12.10 Oppgaver i hefte m/veiledning
   
  14.30 Avslutning & quiz
   
15.00 Slutt

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer