Arrangement: Temadager Lavspenningsnett og inntak

Navn
Temadager Lavspenningsnett og inntak
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Ansvarlig
André Indrearne (90938792)
Periode
09.04.19 - 10.04.19
Påmeldingsfrist
02.04.2019
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
REN inviterer til Temadager Lavspenningsnett og Inntak i Bergen, 9. - 10. april 2019 !

Formål
Temadagene har som formål å gi deltakerne en innføring i hvordan lavspenningsnettet skal utformes, bygges og driftes, og er en del av RENs serie av faglige arrangementer for bransjen.

Målgruppe
Arrangementet er åpent for alle, men er særlig egnet for teknisk personell som jobber med lavspenningsnett og inntak.

Sentrale emner på temadagene (foreløpig oversikt, kan endres):
  •  Gjennomgang av viktige deler av forskriftene FEF og FEL og normen NEK 400
  •  Gjennomgang av inntaksnormen NEK 399
  •  Gjennomgang av de ulike nettsystem
  •  Utforming av lavspenningsfordelingsnett
  •  Utforming av inntaksløsninger
  •  Jording av lavspenningsnettet
  •  Overspenningsbeskyttelse av lavspenningsnettet
  •  Overstrømsbeskyttelse av lavspenningsnettet inkludert vurdering av selektivitet
  •  Gjennomgang av krav til måling
  •  Drift av lavspenningsnettet
Følg med her: Mer detaljert informasjon og program kommer!

Hotell
Arrangementet holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16.  Bestillinger foretatt på rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no innen 26. mars 2019 kan benytte avtalekode 27080741 for å oppnå avtalepris kr. 1 241,-
Påmelding