Arrangement: Temadager Lavspenningsnett og inntak

Navn
Temadager Lavspenningsnett og inntak
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Ansvarlig
André Indrearne (90938792)
Periode
09.04.19 - 10.04.19
Påmeldingsfrist
02.04.2019
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Påmelding

REN inviterer til Temadager Lavspenningsnett og Inntak i Bergen, 9. - 10. april 2019!

Formål
NEK 399 og NEK 400 er sentrale normer for bygging av lavspenningsnett og grensesnitt mot kunde. Temadagene har som formål å gi deltakerne en innføring i hvordan dette kan utformes, bygges og driftes i henhold til forskrifter og normer.

Målgruppe
Arrangementet er åpent for alle, men er særlig egnet for teknisk personell som jobber med lavspenningsnett og inntak.

Sentrale emner på temadagene:

  •  Gjennomgang av viktige deler av forskriftene FEF og FEL og normen NEK 400
  •  Gjennomgang av inntaksnormen NEK 399
  •  Utforming av lavspenningsfordelingsnett
  •  Utforming av inntaksløsninger
  •  Jording av lavspenningsnettet
  •  Overspenningsbeskyttelse av lavspenningsnettet
  •  Overstrømsbeskyttelse av lavspenningsnettet inkludert vurdering av selektivitet
  •  Drift av lavspenningsnettet


Hotell
Arrangementet holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16.  Bestillinger foretatt på rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no innen 26. mars 2019 kan benytte avtalekode 27080741 for å oppnå avtalepris kr. 1 241,-

Program dag 1 (tirsdag 9. april)

09:00 Registrering
   
10:00 Velkommen
  v/André Indrearne, REN AS
   
10:15 Grensesnittutfordringer
  - Valg av standardspenninger
- Buk av 400V kontra 230V
- Grensesnitt
  v/Eirik Eggum Grønvold, NVE
   
10:45 Elsikkerhet ved nye NEK 399 og NEK 400
  - Hvordan håndteres grunnleggende sikkerhetskrav
- Fokus ved tilsyn av lavspenningsnettet
  v/NN, DSB
   
11:15 Pause
   
11:30 FAQ / Ofte stilte spørsmål om NEK 399
  v/Sven Roar Johnsmyr, Nkom
   
12:00 NEK 400 for forsyningsnettet
  - Ny NEK 400 gjelder også for forsyningsnettet
  v/Espen Masvik, NEK
   
12:30 TBA
   
13:00 Lunsj
   
14:00 Overstrømsbeskyttelse av lavspenningsnettet
  - Hvordan overholde utkoblingstider
- Krav til selektivitet
   
14:30 Valg av utstyr i lavspenningsnettet
  - REN-spesifikasjoner
- Hva er viktig ved valg av utstyr
  v/André Indrearne, REN AS
   
15:00 Pause
   
15:15 Utførelse av jording i lavspenningsnettet
  - Hvordan prosjektere og utføre et korrekt jordingsanlegg
  v/Hans Brandtun, REN AS
   
15:45 Kvalifikasjonskrav ved arbeid i lavspenningsnettet
  v/NN, DSB
   
16:15 Diskusjon
   
16:30 Slutt for dagen
   
19:00 Middag

 

Program dag 2 (onsdag 10. april)

08:30 Tilknytning av plusskunder
  - Nytt RENblad innen området
  v/André Indrearne, REN AS
   
09:00 Tilknytning av boliger - Status og utfordringer
  - Ny fleksibilitet i tilknytningen ved bruk av utvidet tilknytningsskap
  v/Knut G. Eliassen, REN AS
   
09:30 Pause
   
09:45 Tilknytning av næring og boligblokk
  - REN og NELFO prosjekt
- Status og utfordringer
  v/NN, Hafslund Nett AS
   
10:15 Saksbehandling av arbeid i grensesnittet
  - REN og NELFO prosjekt
- Status og utfordringer
  v/NN, NELFO og Knut Eliassen REN AS
   
10:45 Pause
   
11:00 Tilknytning av bygninger som er utsatt for overspenninger
  - Forsyning til basestasjoner og andre utsatte bygninger
  v/NN, REN AS
   
11:30 Lunsj
   
12:00 Tilknytning til elektrifisert utstyr i transportsektoren
  - Visning av effektkalkulator
- Nye RENblad
  v/Bjørn Inge Oftedal, REN AS
   
13:00 Tilknytning av høyspenningskunder
  - En del av NEK 399
- Nytt RENblad 4100
  v/André Indrearne, REN AS
   
13:30 Pause
   
13:45 Utøvelse av FSE i lavspenningsnettet
  v/Kai Solum, REN AS
   
14:15 TBA
   
14:45 TBA
   
15:15 Oppsummering
   
15:30 Slutt Temadager Lavspenningsnett og inntak

 

Temadager Lavspenningsnett og inntak er en del av RENs serie av faglige arrangementer for kraftbransjen.
Temadagene arrangeres gjennom hele året, og er en møteplass for faglig kompetanseheving og økt kunnskapsnivå om kraftbransjen.

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer

Program dag 1 (tirsdag 9. april)

09:00 Registrering
   
10:00 Velkommen
  v/André Indrearne, REN AS
   
10:15 Grensesnittutfordringer
  - Valg av standardspenninger
- Buk av 400V kontra 230V
- Grensesnitt
  v/Eirik Eggum Grønvold, NVE
   
10:45 Elsikkerhet ved nye NEK 399 og NEK 400
  - Hvordan håndteres grunnleggende sikkerhetskrav
- Fokus ved tilsyn av lavspenningsnettet
  v/NN, DSB
   
11:15 Pause
   
11:30 FAQ / Ofte stilte spørsmål om NEK 399
  v/Sven Roar Johnsmyr, Nkom
   
12:00 NEK 400 for forsyningsnettet
  - Ny NEK 400 gjelder også for forsyningsnettet
  v/Espen Masvik, NEK
   
12:30 TBA
   
13:00 Lunsj
   
14:00 Overstrømsbeskyttelse av lavspenningsnettet
  - Hvordan overholde utkoblingstider
- Krav til selektivitet
   
14:30 Valg av utstyr i lavspenningsnettet
  - REN-spesifikasjoner
- Hva er viktig ved valg av utstyr
  v/André Indrearne, REN AS
   
15:00 Pause
   
15:15 Utførelse av jording i lavspenningsnettet
  - Hvordan prosjektere og utføre et korrekt jordingsanlegg
  v/Hans Brandtun, REN AS
   
15:45 Kvalifikasjonskrav ved arbeid i lavspenningsnettet
  v/NN, DSB
   
16:15 Diskusjon
   
16:30 Slutt for dagen
   
19:00 Middag

 

Program dag 2 (onsdag 10. april)

08:30 Tilknytning av plusskunder
  - Nytt RENblad innen området
  v/André Indrearne, REN AS
   
09:00 Tilknytning av boliger - Status og utfordringer
  - Ny fleksibilitet i tilknytningen ved bruk av utvidet tilknytningsskap
  v/Knut G. Eliassen, REN AS
   
09:30 Pause
   
09:45 Tilknytning av næring og boligblokk
  - REN og NELFO prosjekt
- Status og utfordringer
  v/NN, Hafslund Nett AS
   
10:15 Saksbehandling av arbeid i grensesnittet
  - REN og NELFO prosjekt
- Status og utfordringer
  v/NN, NELFO og Knut Eliassen REN AS
   
10:45 Pause
   
11:00 Tilknytning av bygninger som er utsatt for overspenninger
  - Forsyning til basestasjoner og andre utsatte bygninger
  v/NN, REN AS
   
11:30 Lunsj
   
12:00 Tilknytning til elektrifisert utstyr i transportsektoren
  - Visning av effektkalkulator
- Nye RENblad
  v/Bjørn Inge Oftedal, REN AS
   
13:00 Tilknytning av høyspenningskunder
  - En del av NEK 399
- Nytt RENblad 4100
  v/André Indrearne, REN AS
   
13:30 Pause
   
13:45 Utøvelse av FSE i lavspenningsnettet
  v/Kai Solum, REN AS
   
14:15 TBA
   
14:45 TBA
   
15:15 Oppsummering
   
15:30 Slutt Temadager Lavspenningsnett og inntak

 

Temadager Lavspenningsnett og inntak er en del av RENs serie av faglige arrangementer for kraftbransjen.
Temadagene arrangeres gjennom hele året, og er en møteplass for faglig kompetanseheving og økt kunnskapsnivå om kraftbransjen.

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer