Arrangement: Temadager Lavspenningsnett og inntak

Navn
Temadager Lavspenningsnett og inntak
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Ansvarlig
André Indrearne (90938792)
Periode
09.04.19 - 10.04.19
Påmeldingsfrist
05.04.2019
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Påmelding
Pågår

REN inviterer til Temadager Lavspenningsnett og Inntak i Bergen, 9. - 10. april 2019!

Formål
NEK 399 og NEK 400 er sentrale normer for bygging av lavspenningsnett og grensesnitt mot kunde. Temadagene har som formål å gi deltakerne en innføring i hvordan dette kan utformes, bygges og driftes i henhold til forskrifter og normer.

Målgruppe
Arrangementet er åpent for alle, men er særlig egnet for teknisk personell som jobber med lavspenningsnett og inntak.

Sentrale emner på temadagene:

  •  Gjennomgang av viktige deler av forskriftene FEF og FEL og normen NEK 400
  •  Gjennomgang av inntaksnormen NEK 399
  •  Utforming av lavspenningsfordelingsnett
  •  Utforming av inntaksløsninger
  •  Jording av lavspenningsnettet
  •  Overspenningsbeskyttelse av lavspenningsnettet
  •  Overstrømsbeskyttelse av lavspenningsnettet inkludert vurdering av selektivitet
  •  Drift av lavspenningsnettet


Hotell
Arrangementet holdes på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no evt. ring telefon 55 30 14 16.  Bestillinger foretatt på rosenkrantz.bookingsjef@olavthon.no innen 26. mars 2019 kan benytte avtalekode 27080741 for å oppnå avtalepris kr. 1 241,-

Program dag 1 (tirsdag 9. april)

09:00   Registrering
   
10:00 Velkommen og innledning
  v/André Indrearne, REN AS
   
10:15 Grensesnittutfordringer
  - Valg av standardspenninger
- Bruk av 400V kontra 230V
- Grensesnitt
  v/Eirik Eggum Grønvold, NVE
   
10:45 FAQ / Ofte stilte spørsmål om NEK 399
  v/Svein Roar Jonsmyr, Nkom
   
11:30 Pause
   
11:45 NEK 400 for forsyningsnettet
  - Ny NEK 400 gjelder også for forsyningsnettet
  v/Espen Masvik, NEK
   
12:15 Overstrømsbeskyttelse av lavspenningsnettet
  - Hvordan overholde utkoblingstider
- Krav til selektivitet
v/Hans Brandtun, REN AS
   
13:00 Lunsj
   
14:00 Valg av utstyr i lavspenningsnettet
  - REN spesifikasjoner
- Hva er viktig ved valg av utstyr
  v/André Indrearne, REN AS
   
14:30
Utførelse av jording i lavspenningsnettet
  - Hvordan prosjektere og utføre et korrekt jordingsanlegg
- Beskyttelse av bygninger som er utsatt for overspenninger
  v/Hans Brandtun, REN AS
   
15:00 Pause
   
15:15 DSB/REN Samarbeidssaker
 

- TEFT - Fokus ved tilsyn i lavspenningsnettet
- Ulykker i forbindelse med inntak
- Kvalifikasjonskrav ved arbeid i lavspenningsnettet (FEK)
- Krav til AFA i henhold til FSE
- Krav til utenlandsk arbeidskraft
- Installatørprøven
- Fellesføring

- REN-DSB saker
- Nettsystem

  v/Hans Brandtun, REN AS og Frode Kyllingstad, DSB
   
16:15 Avslutning/diskusjon
   
16:30 Slutt for dagen
   
19:00 Middag

 

Program dag 2 (onsdag 10. april)

08:30  Tilknytning av plusskunder
  - Nytt RENblad innen området
  v/Martin Lillebo, PQA AS
   
09:00 Prosjektering av solcelleinstallasjoner
  - Ulike typer solcellepanel
- Status på solcelleutbygging
  v/Simona Petroncini, Solbære AS
   
09:40 Pause
   
10:00 Tilknytning av anlegg
  - Gjennomgang av de ulike metodene i NEK 399
  - Ny fleksibilitet i tilknytningen ved bruk av utvidet tilknytningsskap
  v/Knut Eliassen, REN AS
   
10:40 Erfaringer ved tilknytninger etter NEK 399
  - Næring
- Kombinerte bygg for bolig og næring
  v/Jon Bjarte Carlsen, BKK Nett AS
   
11:00 Saksbehandling av arbeid i grensesnittet
  - REN og NELFO prosjekt
- Status og utfordringer
  v/André Indrearne, REN AS
   
11:30 Lunsj
   
12:30 Utøvelse av FSE i lavspenningsnettet
  - Tendens ved ulykker
- Hva kan bli bedre?
- Prosedyrer
  v/André Indrearne, REN AS
   
13:00 Bruk av eksterne installatører til jobber i lavspenningsnettet
  v/Kjetil Stene Skjærvik, TrønderEnergi Nett AS
   
13:30 Pause
   
13:45 Krav til målerinstallasjon
  - Relevante krav og RENblad
  v/Knut Eliassen, REN AS
   
14:05 Tilknytning for komplekse uttakskunder
  - Foreløpig teknisk spesifikasjon med høyspent grensesnitt 
- Utfordringer vedrørende spenningskvalitet
- Nye RENblad/avtalemaler
v/Bjørn Inge Oftedal, REN AS
   
14:45 Diskusjon og avslutning
   
15:00 Slutt Temadager Lavspenningsnett og inntak

 

Temadager Lavspenningsnett og inntak er en del av RENs serie av faglige arrangementer for kraftbransjen.
Temadagene arrangeres gjennom hele året, og er en møteplass for faglig kompetanseheving og økt kunnskapsnivå om kraftbransjen.

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer