Arrangement: Temadager Elektrifisering

Navn
Temadager Elektrifisering
Sted
Radisson Blu Bryggen, Bergen
Ansvarlig
Bjørn Inge Oftedal (92262240)
Periode
17.11.20 - 18.11.20
Påmeldingsfrist
10.11.2020
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
Deltakelse via internettkr 5 900,00
false null [0, 1]
Påmelding

REN inviterer til Temadager Elektrifisering

Hvilke krav skal nettselskapene stille i forbindelse med utbygging av ladeinfrastruktur for transportsektoren på land og til vanns. Hvilke tilkoblingsløsninger er optimale for kundene? Elektrifisering av transportsektoren vil bli en stor utfordring for samtlige nettselskap i Norge. Det vil være preget av store investeringer, sykliske og ulineære laster med stort innslag av overharmoniske strømmer og spenninger.  

REN ønsker med temadagene å belyse utfordringer, muligheter, metoder og verktøy for å sikre en god kraftforsyning til det elektrifiserte transportsystemet.

Sentrale emner på temadagene:

  • Lading av ferger
  • Landstrøm i havner
  • Lading av tungtransport på norske veier
  • Andre kunder med store ulineære laster (for eksempel oppdrettsanlegg og datasentre)
  • Erfaringer fra ferjeselskap
  • Erfaringer fra nettselskap
  • Status for RENs utviklingsprosjekt for elektrifisering av transportsektoren
     

Deltakelse via internett
Vi ønsker å legge til rette for dem som ikke kan delta fysiske på våre arrangementer grunnet koronasituasjonen. Vi vil streame arrangementet slik at du som deltaker ser foredragsholdere, presentasjoner, og vi gir deg mulighet til å stille spørsmål og kommentere på lik linje som dem som deltar fysisk.

Hotell
Temadagene arrangeres på Radisson Blu Bryggen i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv via denne linken.
Ved bestilling foretatt innen 17. oktober oppnår man avtalepris kr. 1.225,-