Arrangement: Temadager Elektrifisering

Navn
Temadager Elektrifisering
Sted
Radisson Blu Bryggen, Bergen
Ansvarlig
Bjørn Inge Oftedal (92262240)
Periode
17.11.20 - 18.11.20
Påmeldingsfrist
10.11.2020
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Påmelding

REN inviterer til Temadager Elektrifisering

Hvilke krav skal nettselskapene stille i forbindelse med utbygging av ladeinfrastruktur for transportsektoren på land og til vanns. Hvilke tilkoblingsløsninger er optimale for kundene? Elektrifisering av transportsektoren vil bli en stor utfordring for samtlige nettselskap i Norge. Det vil være preget av store investeringer, sykliske og ulineære laster med stort innslag av overharmoniske strømmer og spenninger.  

REN ønsker med temadagene å belyse utfordringer, muligheter, metoder og verktøy for å sikre en god kraftforsyning til det elektrifiserte transportsystemet.

Sentrale emner på temadagene:

  • Lading av ferger
  • Landstrøm i havner
  • Lading av tungtransport på norske veier
  • Andre kunder med store ulineære laster (for eksempel oppdrettsanlegg og datasentre)
  • Erfaringer fra ferjeselskap
  • Erfaringer fra nettselskap
  • Status for RENs utviklingsprosjekt for elektrifisering av transportsektoren


Hotell
Temadagene arrangeres på Radisson Blu Bryggen i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv via denne linken.
Ved bestilling foretatt innen 17. oktober oppnår man avtalepris kr. 1.225,-