Arrangement: Kurs: Tekniske rammer for energiforsyningen

Navn
Kurs: Tekniske rammer for energiforsyningen
Sted
Hotel Bristol, Oslo
Ansvarlig
Periode
12. - 14.02 og 12. - 14.03
Påmeldingsfrist
10.02.2019
Priser
Abonnementskunderkr 18 500,00
Ordinær priskr 20 000,00
Repetisjon del 2 for tidligere kursdeltakerekr 6 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
Velkommen til kurset som gir deg en helhetlig forståelse for tekniske rammer for energiforsyningen!

Formål

Kursets formål er å gi både ledere og fagpersoner en helhetlig forståelse av tekniske rammer for forvaltning av nettselskap og utførende selskap i nettbransjen.

Målgruppe
Kurset er relevant for både erfarne og mindre erfarne personer som arbeider i nettbransjen, og som passer til følgende:
 • Erfarne personer som har eller jobber tett mot rollene som faglig ansvarlig, driftsleder eller installatør
 • Personer som ønsker en relevant og god forberedelse til installatørprøven
 • Ønsker en bred og grundig innføring i tekniske rammer for energiforsyningen
 • Ungt og nytt personell som ønsker en innføring til nettvirksomheten og arbeid i nettet

Innhold
I kurset vil følgende temaer gjennomgås:
 • De viktigste lovene som arbeidsmiljøloven og eltilsynsloven
 • De viktigste forskriftene som FEF, FEL, FEK, byggherreforskriften, internkontrollforskriften, maskinforskriften og beredskapsforskriften
 • De viktigste normene som NEK 440: Stasjoner over 1 kV, NEK 400: Lavspenningsinstallasjoner, NEK 399: Tilknytningspunkt for el- og ekominstallasjoner, NEK 445: Luftledningsanlegg og NEK 439: Tavlenormen
 • Viktige tekniske områder som jording og overspenningsvern, beskyttelse mot elektrisk sjokk- og overstrømmer, utførelse av risikovurdering samt samhandling med ekom
Kurset på vinteren 2019 vil bli gjennomført over to samlinger i Oslo, hvor første del er 12. - 14. februar 2019 og andre del en måned senere, 12. - 14. mars 2019.  Kurset på høsten 2019 holdes i Bergen, se egen side med informasjon om høstkurset.

Undervisningsformen vil være forelesning, med rikelig tid til diskusjon og oppgaveløsning. Oppgaver knyttet til installatørprøven vil bli gjennomgått og fulgt opp. Mellom kursets første og andre del vil det bli gitt oppgaver til den enkelte. Undervisningsunderlaget vil bli sendt ut før kurset starter.

Detaljert program: Last ned programmet under for detaljer om innholdet i kurset (side 2 i PDF-filen)


Hotell
Begge samlingene holdes på Hotel Bristol i Oslo. Overnatting på første samling er på Thon Hotel Rosenkrantz (1 min gange fra Hotel Bristol). Overnatting bestilles av deltakerne selv.
 • For å oppnå avtalepris på kr. kr. 2 045,- pr. natt for samling 12.-14. februar, send bestilling på e-post til rosenkrantzoslo.booking@thonhotels.no innen 14. januar 2019 og oppgi avtalekode 27092490.  Telefon: 23 31 55 90
   
 • For å oppnå avtalepris på kr. kr. 1 995,- pr. natt for samling 12.-14. mars, send bestilling på e-post til post@bristol.no innen 12. februar 2019 og oppgi avtalekode 120319RENA. Telefon: 22 82 60 74
Program
Påmelding
Pågår