Arrangement: Kurs: Faglig ansvarlig - Installatør vinter 2019

Navn
Kurs: Faglig ansvarlig - Installatør vinter 2019
Sted
Hotel Bristol, Oslo
Ansvarlig
Periode
12.02.19 - 14.02.19
Påmeldingsfrist
10.02.2019
Priser
Abonnementskunderkr 18 500,00
Ordinær priskr 20 000,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
Velkommen til kurs for faglig ansvarlig, driftsleder og installatør!

Formål

Få oppdatert din kunnskap om tekniske rammer for forvaltning av et nettselskap eller utførende selskap i bransjen.

Målgruppe
Målgruppen er faglig ansvarlige, driftsledere eller andre som ønsker å oppnå en helhetlig forståelse av tekniske rammer for energiforsyningen. Dette vil også være et utmerket kurs for forberedelse til installatørprøven.

Innhold
I kurset vil følgende temaer gjennomgås:
  • De viktigste lovene som arbeidsmiljøloven og eltilsynsloven
  • De viktigste forskriftene som FEF, FEL, FEK, byggherreforskriften, internkontrollforskriften, maskinforskriften og beredskapsforskriften
  • De viktigste normene som NEK 440: Stasjoner over 1 kV, NEK 400: Lavspenningsinstallasjoner, NEK 399: Tilknytningspunkt for el- og ekominstallasjoner, NEK 445: Luftledningsanlegg og NEK 439: Tavlenormen
  • Viktige tekniske områder som jording og overspenningsvern, beskyttelse mot elektrisk sjokk- og overstrømmer, utførelse av risikovurdering samt samhandling med ekom
Kurset vil bli gjennomført over to samlinger, hvor første del er 12. - 14. februar 2019 og andre del en måned senere, 12. - 14. mars 2019.

Undervisningsformen vil være forelesning, med rikelig tid til diskusjon og oppgaveløsning. Oppgaver knyttet til installatørprøven vil bli gjennomgått og fulgt opp. Mellom kursets første og andre del vil det bli gitt oppgaver til den enkelte. Undervisningsunderlaget vil bli sendt ut før kurset starter.

Program kommer!

Hotell
Begge deler av kurset holdes på Hotel Bristol i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til post@bristol.no evt. ring telefon 22 82 60 00.
Påmelding