Arrangement: Temadager Byggherreforskriften

Navn
Temadager Byggherreforskriften
Sted
Thon Hotel Opera, Oslo
Ansvarlig
Periode
06.02.19 - 07.02.19
Påmeldingsfrist
01.02.2019
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse

REN inviterer til Temadager Byggherreforskriften 6. - 7. februar 2019

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Forskriften gjelder for all bygge- eller anleggsvirksomhet.  Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker. Forskriften gjennomgikk en mindre oppdatering i 2017.

I løpet av to dager vil REN belyse hvordan og på hvilke områder Byggherreforskriften får innvirkning på arbeidet på elektriske anlegg under nybygging og drift/vedlikehold. Alle nettselskapene må følge sikkerhetskrav fastsatt av byggherreforskriften ved utførelse av arbeid i nettet. Dette gjelder ved både større og mindre arbeid og er uavhengig om en er byggherre eller ei. Det er viktig å utvikle og følge gode rutiner som sikrer en systematisk tilfredsstillende oppfølging.

Sentrale temaer for dagene vil være:

  • Krav fra myndighetene
  • Erfaringer fra nettselskap
  • Erfaringer fra andre bransjer
  • Når er et selskap byggherre eller ei ?
  • Hvilken type arbeid er innenfor og utenfor byggherreforskriftens rammer?
  • Kan utførende selskap være koordinator?
  • Praktisering ved større og mindre type arbeid
  • RENs konsept innen byggeherreforskriften – Nye reviderte retningslinjer
Se program for detaljert informasjon om foredrag og tider!
OBS:  Utsolgt!

Hotell
Temadagene arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til opera@olavthon.no evt. ring telefon 24 10 30 55.  Bestillinger foretatt på opera@olavthon.no innen 23. januar kan benytte avtalekode 27069755 for å åpne avtalepris kr. 1895,- inkl. frokost.
Program
Påmelding
Pågår