Arrangement: Temadager Byggherreforskriften

Navn
Temadager Byggherreforskriften
Sted
Thon Hotel Opera, Oslo
Ansvarlig
Periode
06.02.19 - 07.02.19
Påmeldingsfrist
23.01.2019
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse

REN inviterer til Temadager Byggherreforskriften 6. - 7. februar 2019!

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Forskriften gjelder for all bygge- eller anleggsvirksomhet.  Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er medvirkende årsak til mange ulykker. Forskriften gjennomgikk en mindre oppdatering i 2017.

I løpet av to dager vil REN belyse hvordan og på hvilke områder Byggherreforskriften får innvirkning på arbeidet på elektriske anlegg under nybygging og drift/vedlikehold.

Sentrale temaer for dagene vil være:

  • Byggherreforskriftens roller for arbeidet i sammenheng med elektrofaglig personell
  • Relevante og oppdaterte REN-blader innen området
  • REN Brukerguide FEK
  • Risikovurdering
  • etc
Mer detaljert informasjon og program kommer!

Hotell
Temadagene arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til opera@thonhotels.no evt. telefon 24 10 30 00.  Bestillingskode: Kommer!
Påmelding