Arrangement: Åpent kurs: Trafo- og høyspenningsmåling

Navn
Åpent kurs: Trafo- og høyspenningsmåling
Sted
Alexandra Hotell, Molde
Ansvarlig
Periode
14.11.18 - 15.11.18
Påmeldingsfrist
09.11.2018
Priser
Abonnementskunder - bare kurskr 4 900,00
Ordinær pris - bare kurskr 5 900,00
Abonnementskunder - kurs og middagkr 5 500,00
Ordinær pris - kurs og middagkr 6 500,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
REN inviterer til kurs i trafo- og høyspenningsmåling!

Formål
Øke kompentansen blant målerfagfolk med hensyn til måleteknikk, komponentene i et måleanlegg for elektrisk effekt og energi samt samspillet mellom komponentene. Kurset er delvis spisset mot trafokoblede måleanlegg i høyspentmåling.

Målgruppe
Målerfagfolk som har befatning med måleanlegg, høyspent og lavspent, enten det er i prosjektering eller montasje, drift eller kontroll.

Kursinnhold
 • Repretisjon elektro- og måleteknikk
  • Noen matematiske begreper, cosinus og sinus
  • Cosinus og effektfaktoren - hva er egentlig det?
  • Aktiv, rekativ og tilsynelatende effekt
 • Vektoren
  • Hva er en vektor? Hva kan den brukes til?
  • Vektorer i målepunktet
  • Effektvektoren
 • Måling
  • 1, 2 og 3 målesystemer, prinsipper, vektlegging på det "vanskelige" Aron-systemet
  • Målerkoblinger
  • Strømtransformatoren, 2 vs 3 strømtransformatorer
  • Spenningstransformatoren, 2 vs 3 spenningstransformatorer
 • Målepunktet
  • Komponenter
  • Koblinger
  • Drift og kontroll
  • Vektormeteret, fasit? Eller med begrensninger?
 • Spenningstransformatoren
  • Typer og prinsipper
  • Merking, driftsparametre
 • Strømtransformatoren
  • Klasse, overstrømssiffer
  • Måletrafo versus verntrafo
 • HS-måling, byrder, tilpasning av strøm og spenningskretser
 • Prosjektering, krav, drift og vedlikehold - RENbladene for HS-måling
 • Innspill og eventuelt
Praktiske opplysninger
Kurset starter 14. november kl 1000 og avsluttes 15. november kl 1430. Felles middag 14. november. Deltakere må selv ordne med eventuell overnatting.
Program