Arrangement: Åpent kurs: Trafo- og høyspenningsmåling

Navn
Åpent kurs: Trafo- og høyspenningsmåling
Sted
Alexandra Hotell, Molde
Ansvarlig
Periode
14.11.18 - 15.11.18
Påmeldingsfrist
09.11.2018
Priser
Abonnementskunder - bare kurskr 4 900,00
Ordinær pris - bare kurskr 5 900,00
Abonnementskunder - kurs og middagkr 5 500,00
Ordinær pris - kurs og middagkr 6 500,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
REN inviterer til kurs i trafo- og høyspenningsmåling!

Formål
Øke kompentansen blant målerfagfolk med hensyn til måleteknikk, komponentene i et måleanlegg for elektrisk effekt og energi samt samspillet mellom komponentene. Kurset er delvis spisset mot trafokoblede måleanlegg i høyspentmåling.

Målgruppe
Målerfagfolk som har befatning med måleanlegg, høyspent og lavspent, enten det er i prosjektering eller montasje, drift eller kontroll.

Kursinnhold
 • Repretisjon elektro- og måleteknikk
  • Noen matematiske begreper, cosinus og sinus
  • Cosinus og effektfaktoren - hva er egentlig det?
  • Aktiv, rekativ og tilsynelatende effekt
 • Vektoren
  • Hva er en vektor? Hva kan den brukes til?
  • Vektorer i målepunktet
  • Effektvektoren
 • Måling
  • 1, 2 og 3 målesystemer, prinsipper, vektlegging på det "vanskelige" Aron-systemet
  • Målerkoblinger
  • Strømtransformatoren, 2 vs 3 strømtransformatorer
  • Spenningstransformatoren, 2 vs 3 spenningstransformatorer
 • Målepunktet
  • Komponenter
  • Koblinger
  • Drift og kontroll
  • Vektormeteret, fasit? Eller med begrensninger?
 • Spenningstransformatoren
  • Typer og prinsipper
  • Merking, driftsparametre
 • Strømtransformatoren
  • Klasse, overstrømssiffer
  • Måletrafo versus verntrafo
 • HS-måling, byrder, tilpasning av strøm og spenningskretser
 • Prosjektering, krav, drift og vedlikehold - RENbladene for HS-måling
 • Innspill og eventuelt
Praktiske opplysninger
Kurset starter 14. november kl 1000 og avsluttes 15. november kl 1430. Felles middag 14. november. Deltakere må selv ordne med eventuell overnatting.
Program
Påmelding
Pågår