Arrangement: REN Temadag Sterkere Skog

Navn
REN Temadag Sterkere Skog
Sted
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo
Ansvarlig
Periode
13.11.18
Påmeldingsfrist
09.11.2018
Priser
Begge temadager inkl. middag (abonnementskunder)kr 7 900,00
Begge temadager inkl. middag (ordinær pris)kr 8 900,00
Kun Temadag Sterkere Skog (abonnementskunder)kr 4 900,00
Kun Temadag Sterkere Skog (ordinær pris)kr 5 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
REN ønsker velkommen til Temadag Sterkere Skog på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo den 13. november 2019.
Temadagen arrangeres dagen før REN Temadag Rettigheter, og markerer avslutningen av FoU-prosjektet Sterkere Skog. Temadagene arrangeres i sammenheng, ettersom vi regner med at mange kan være interessert i å delta på begge.  Ved påmelding kan en velge å delta på begge dagene eller bare en av dem.

Formål
Bransjen har gjennom FoU-prosjektet Sterkere Skog arbeidet med relevante temaer knyttet til skog i nettbransjen. Formålet med temadagen er å presentere viktige deler av arbeidet fra prosjektet.

Sentrale deler av programmet
  • Introduksjon til Sterkere Skog-prosjektet
  • Faggrunnlaget - hvorfor forårsaker enkelte trær strømbrudd?
  • Skjøtselsbelte i ung skog
  • Helikoptersaging
  • Hvordan øke hogsten nær kraftledninger
  • Risikovurdering av skog langs kraftlinjer
  • Identifisering av risikoskog vha LIDAR
  • Hvordan håndterer NVE den "nye" situasjonen med økt ekstremvær og mer trefall?
  • Samarbeid mellom skogeierne og nettselskapene
Hotell
Temadagen arrangeres på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til info.scandinavia.oslo@radissonblu.com evt. telefon 02525.

Påmeldingsinformasjon
Påmeldingen er samkjørt med påmeldingen for REN Temadag Rettigheter. Ved påmelding benyttes arrangementstittelen REN Temadager Rettigheter. For å delta på REN Temadag Sterkere Skog, velger man det alternativet under deltakerkategori.


Program
Påmelding
Pågår