Arrangement: Åpent kurs: NEK 440 - Stasjonsanlegg over 1 kV

Navn
Åpent kurs: NEK 440 - Stasjonsanlegg over 1 kV
Sted
Clarion Hotel Admiral, Bergen
Ansvarlig
Periode
15.10.18 - 16.10.18
Påmeldingsfrist
15.09.2018
Priser
false null [0, 1]
Beskrivelse
Revidert utgave av normen NEK 440 ble lansert høsten 2015. EnergiAkademiet tilbyr i samarbeid med NEK og REN et todagerskurs i dette temaet.

NEK 440 har vært på markedet i norsk språkdrakt i over 10 år.  I 2015 ble normen revidert og omfatter nå de siste endringene på området. Samlingen omhandler stasjonsanlegg over 1 kV og inneholder fremdeles følgende deler:
  • Del 1: Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC
  • Del 2: Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kV AC
NEK 440:2015 er oversatt til norsk og tilpasset norske forhold. Den dekker ønskede områder innenfor stasjonsanleggene, noe som gjør at forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) etterhvert kan forenkles og bli en rammeforskrift som var det opprinnelige målet. NEK 440 vil i framtiden bli et like viktig redskap for energiverksbransjen som NEK 400 er for installasjonsbransjen.

For å bli oppdatert og kjent med NEK 440 er opplæring av personalet et viktig første trinn. EnergiAkademiet tilbyr derfor i samarbeid med Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og REN todagerskurs i dette temaet.

Følgende elementer vil bli gjennomgått på kurset:
  • Forholdet forskrift / norm
  • Design av jordingssytemer
  • Overført potensial til lavspenningsnettet
  • Beregning av virkelig berøringsspenning
  • Design av stasjonsanlegg
  • Sikkerhetstiltak
  • Vernkontroll og hjelpesystemer – inspeksjon og prøving
NEK 440:2015 vil bli benyttet aktivt under kurset. Det er derfor viktig at du tar med deg denne normen dersom du har kjøpt den. Normen kan du bestille til en rabattert pris ved påmelding, og få den utdelt på kurset.

Målgruppe
Alle som arbeider med/i forsyningsanlegg, dvs. ledere, planleggere, montørformenn og evt. fagarbeidere.

Mer informasjon og program på https://www.energinorge.no/nek440kurs
Påmelding
Pågår