Arrangement: Temadag Stikkprøvekontroll av Målere

Navn
Temadag Stikkprøvekontroll av Målere
Sted
BKK Nett AS, Kokstadvegen 37, Bergen
Ansvarlig
Periode
15.05.18
Påmeldingsfrist
09.05.2018
Priser
Kunde av RENs produkt for stikkprøvekontroll-administrasjonkr 0,00
Ikke kunde av RENs produkt for stikkprøvekontroll-administrasjonkr 0,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
I samarbeid med BKK Nett AS inviterer REN AS til gratis Temadag Stikkprøvekontroll av Målere.

OBS: Siste frist for påmelding er onsdag 9. mai

Bakgrunn

«Forskrift om krav elektrisitetsmålere» setter en rekke krav til nettselskapene, med hensyn til hvordan kvaliteten skal være i elektrisitetsmålere som brukes som grunnlag for økonomiske oppgjør.

Forskriften setter også krav til kontroll av målerene og hvem som har ansvar for at kravene etterleves. I tillegg gir forskriften en del valgmuligheter til hvordan kontroll av målerne kan utføres, ikke minst hvordan målere som skal til kontroll skal utvelges.

Det kan i denne prosessen bli kostbart å ikke gjøre de riktige beslutningene. Vi ønsker derfor at dere som har ansvar for nettselskapets målere skal være mest mulig oppdatert og bevisst med hensyn til disse problemstillingene.

Aktuelle temaer
 • Referansegruppen – hvem er i den, og hva gjør gruppen?
 • «Forskrift om krav elektrisitetsmålere»
  - Hva betyr endringene for nettselskapet?
  - Muligheter og begrensninger
  - Krav til internkontroll (nytt)
 • De statistiske mekanismene
 • Gruppestørrelser og kostnader
 • Gruppestørrelser og risiko
 • Gruppering sammen med andre nettselskaper ?
 • Kontroll av målere satt ut i fm. AMS-utbyggingen, og «påfyll» i ettertid
 • Leverandørenes valg i forhold til Justervesenets Elbase
 • Eventuelt (kom gjerne med innspill til temaer innen utgangen av april)
Påmelding innen 9. mai. Ved spørsmål til arrangementet, kontakt Knut G. Eliassen, REN AS, knut@ren.no .

Nytt: Vi lar denne temadagen være åpen og gratis for både kunder av RENs Stikkprøvekontroll-administrasjon og de som ikke har avtale om det.

Formål
Formålet med temadagen er økt kompetanse for nettselskapenes måleransvarlige med hensyn til utfordringene rundt kontrollordningen for elmålere

Målgruppe
Temadagen arrangeres for målerfaglig personell
Program
Påmelding
Pågår