Arrangement: Linjeprosjektering: Innmåling med bruk av netLIN

Navn
Linjeprosjektering: Innmåling med bruk av netLIN
Sted
Flå i Hallingdal
Ansvarlig
Periode
25.04.18 - 26.04.18
Påmeldingsfrist
24.04.2018
Priser
Ordinær priskr 7 900,00
Abonnementskunderkr 7 500,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
REN avholder kurs i linjeprosjektering i samarbeid med Halling Konsult AS, i Flå i Hallingdal. Dette er et populært kurs, som gir god innføring i både innmåling for linjeprosjektering og praktisk bruk av netLIN 3.  Det er forholdsvis få deltakere pr. kurs, noe som gir god oppfølging og rikelig anledning til å stille spørsmål og få hjelp.

Siste nytt:  Kurset er utsolgt, påmelding til venteliste.

Innhold
På kurset blir det gjennomgang i bruk av GPS og totalstasjon (elektronisk kikkert). Oppmåling av terreng og overføring for prosjektering av linjetrasè ved bruk av EDB. Deltakerne kan velge om en ønsker å delta i opplæring i bruk av GPS eller kikkert.

Dag 1:
 • Før lunsj: Teoretisk gjennomgang av GPS m/målebok, temakoder, og innmålningslære.
 • Etter lunsj: Innmåling av terrengtrase i felt.
Dag 2:
 • Gjennomgang av grunnleggende funksjoner i netLIN,
 • Oppgave-gjennomgang,
 • Prosjektering av terrengprofil fra dag 1

Praktiske opplysninger:
 • Det er ikke nødvendig å ta med måleutstyr.
  Hallingkonsult stiller med utstyr og landmålere.
 • Man må ta med egen PC med nyeste verson av netLIN 3. 
  De som ikke har lisens på netLIN3 vil like før kurs-start få en demo-lisens til å benytte under kurset.

Overnatting
Deltakerne må selv ordne med overnatting.
Thon Hotel Bjørneparken: bjorneparken.resepsjon@thonhotels.no - 32 05 35 70
 
Program
Påmelding
Pågår