Arrangement: REN Teknisk Konferanse 2019

Navn
REN Teknisk Konferanse 2019
Sted
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Ansvarlig
Bjarte Sandal (91329361)
Periode
29.10.19 - 31.10.19
Påmeldingsfrist
22.10.2019
Priser
Abonnementskunderkr 6 900,00
Ordinær priskr 7 500,00
false null [0, 1]
Påmelding
Pågår

REN ønsker velkommen til vårt største årlige arrangement - Teknisk Konferanse!

Formål
Formålet med konferansen er å sette fokus på aktuelle, tekniske utfordringer for bransjen. Disse vil bli belyst av myndigheter, normverk, REN og andre viktige aktører. Konferansen fokuserer også på de mest vesentlige REN-prosjekter som pågår eller nylig er fullført.

Målgruppe
Teknisk Konferanse er åpen for alle deltakere. Mest relevant er den for personell som arbeider med tekniske forhold innenfor nettvirksomheten, drift og planlegging samt entreprenører og konsulenter.

Innhold
Årets Teknisk Konferanse vil over to dager gjennomgå følgende:

Dag 1 med utvalgte sentrale emner:

 • Inntak
 • Anleggsbidrag
 • Nettforvaltning
 • FoU-prosjekter

Dag 2: "Hva skjer i nettbransjen" - aktuelle tema presenteres i innlegg fra myndigheter, nettselskaper, entreprenører og REN

 • Normer, forskrifter og myndigheter
 • Større nettprosjekter
 • Nytt fra REN


Prisinformasjon
I tillegg til konferanseavgiften faktureres hver deltaker følgende:

 • Konferansemiddag, kr 800
 • Dagpakker 30. og 31.10, kr 750 per dag
 • Boende på hotellet betaler den ene dagpakken ved utsjekk
   

Hotell
Teknisk konferanse arrangeres på Clarion Hotel Oslo Airport 30. - 31. oktober 2019. Pris kr 1 956,- inkludert én dagpakke. Nytt av året er at overnatting bestilles av deltakerne selv. Bestilling gjøres på www.trippus.net/ren2019reg.

Oppdatering 2. oktober: Hotellet er fullbooket 29. - 30. oktober, men det er god kapasitet 30. - 31. oktober. Deltakere som trenger overnatting 29. - 30. oktober anbefales å bestille denne natten på et av hotellene i nærheten.

Standplass
Konferansen har en tilhørende utstilling hvor leverandører presenterer materiell og utstyr fra egne standplasser. Gå til bestilling av standplass og oversikt over utstillere.

Program onsdag 30. oktober

09:00 Registrering
   
09:45 Velkommen
  v/Stig Fretheim, REN
   
Tema: Inntak
   
10:00 Teknisk samhandling mellom entreprenør og nettselskap
  v/Drude Herdlevær, Nettpartner
   
10:30 Standardisering av alle typer inntak
  v/André Indrearne, REN
   
11:00 Hvor mye effekt har kunden egentlig bruk for?
  v/Vebjørn Sortebekk, Ringerikskraft Nett
   
11:25 Pause
   
Tema: Anleggsbidrag
   
11:45 Anleggsbidrag - "skal"-krav og ny forskrift
  v/Bjørnar Araberg Fladen, NVE
   
12:10 Bygging av ladestasjon til ferjer ved bruk av anleggsbidrag
  v/Runar Tandstad, Mørenett
   
12:35 Slik arbeider vi med anleggsbidrag
  v/Per Anders Opsahl, Norgesnett
   
13:00 Lunsj
   
14:00 REN Anleggsbidrag
  v/André Indrearne, REN
   
Tema: Nettforvaltning
   
14:20 Langsiktig kraftsystemplanlegging og konsesjonsbehandling i regional- og transmisjonsnett
  v/Christer Heen Skotland, NVE
   
14:45 Hvordan optimalisere nettforvaltning?
  v/Hans Brandtun, REN
   
15:10 Bygg nær elektriske anlegg
  v/Jahn Egil Osestad, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
   
15:35 Pause
   
15:55 Leveringssikkerhet og reservekomponenter i kraftoverføringsnettet
  v/Kjartan Åsheim, Lyse Elnett
   
Tema: FoU-prosjekter i nettbransjen
   
16:20 Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett
  v/Kjell Anders Tutvedt, Hafslund Nett
   
16:45 Kommende prosjekter i Energi Norge-regi
  v/Ketil Sagen, Energi Norge
   
17:05 Status og funn i RENs FoU-prosjekter
  v/Hans Brandtun, REN
   
17:15 Slutt for dagen
   
19:00 Aperitiff
   
19:30 Konferansemiddag og underholdning

 

Program torsdag 31. oktober

Fokus dag 2: "HVA SKJER I NETTBRANSJEN?"
   
Tema: Normer, forskrifter og myndigheter
   
09:00 Nyheter på normfronten
  v/Espen Masvik, NEK
   
09:20 Nyheter på normfronten
  v/Gunnar Gjesdal, NEK
   
09:40 Kompteansekrav i nettforsyningen
  v/Runar Røsbekk, DSB
   
10:05 Pause
   
10:30 Bransjens utfordringer ved ny byggherreforskrift - del 1
  v/Per Ole Mathisen, HMS1
   
10:50 Bransjens utfordringer ved ny byggherreforskrift - del 2
 

v/Bjørn Tore Spilde, Skagerak Nett

   
11:10 Skråblikk på nettbransjen
  v/Vidar Nodland, Dalane Energi Nett
   
11:35 Lunsj
   
Tema: Større nettprosjekter
   
12:35 Bruk av batterier ved lav spenning på lavspenningsnettet
  v/Aina R. D. Serigstad, Lyse Elnett
   
12:55 Slik har vi gjennomført større nettinvesteringer
  v/Bjørn Rune Stubbe, TrønderEnergi Nett
   
13:15 Nye hytteiere utløser oppgradering av nettet
  v/Roar Børresen, Gudbrandsdal Energi Nett
   
13:35 Pause
   
Tema: Nytt fra REN
   
13:50 REN Verktøy
  v/Kåre Espeland, REN
    
14:15 Fremtidens nettstasjon i bynære strøk
  v/Jørn Berntzen, Hafslund Nett / REN
   
14:35 Krav til mekanisk testing og stikkprøveordning for komponenter i nettet
  v/Stig Fretheim, REN
   
14:45 Oppsummering og diskusjon
  v/Hans Brandtun, REN
   
15:00 Slutt for dagen

 

Se alle våre arrangementer på www.ren.no/arrangementer