Arrangement: Åpent kurs: Måling og dokumentasjon av jording

Navn
Åpent kurs: Måling og dokumentasjon av jording
Sted
Best Western Oslo Airport Hotell, Gardermoen
Ansvarlig
Periode
04.09.18 - 05.09.18
Påmeldingsfrist
28.08.2018
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
Siden jording er en del av sikkerheten i nettet, er det viktig at man klarer å avdekke de farlige feilene før de gjør skade på mennesker eller anlegg. Myndighetene har av sikkerhetsmessige årsaker også fokus på at nettselskapene har god kontroll på jordingsanleggene sine. Kurset er praktisk rettet, og tar for seg hvordan man kan oppfylle kravene i normer og forskrifter. På den praktiske delen tar man også for seg tekniske detaljer om korrosjon, montasje og hvilke feil som er vanlige i jordingsanlegg. 

Formål
Formålet med kurset er å lære hvordan man kan dokumentere jordingsanlegg ved visuell kontroll og ved måling. Kurset vil ta for seg hvordan man kan avdekke de farlige feilene i jordingsanleggene, og hvordan man kan rette disse på en effektiv måte. I dag er det mange som bruker mye ressurser på utbedring av jordingsanlegg basert på målinger som er feil. Dette fører ofte til at man gjør kostbare tiltak på feil anlegg. Kurset vil gå over to dager og inneholde en teoretisk del og en praktisk del. Deltagerne kan ta med eget måleutstyr for testing/diskusjon.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres over to dager, og består av både en teoretisk del og en praktisk del. Siste halvdel av dag 1 og første halvdel av dag 2 foregår utendørs på anlegg. Alle må ha arbeidstøy med synbarhet, hjelm og vernesko til den praktiske delen.

Målgruppe

Kurset er tilpasset dem som skal gjøre målinger ute i felten, samt de som skal bestille planlegge slike målinger og analysere måleresultat i ettertid. Det er viktig at de som utfører målingene og de som skal analysere måleresultatene har den samme kunnskapen, slik at de kan kommunisere om hvilke tiltak og målemetoder de skal velge for de ulike anleggene.

Sentrale deler av programmet
 • Jordingsteori
 • Regelverk omkring jording
 • Teori omkring måling dokumentasjon av jordingsanlegg
 • Prosjektering av jordingsanlegg
 • Jordresistivitet
 • Sikkerhet ved måling av jordingsanlegg
 • Hvordan utføre målinger på en effektiv måte?
 • Praktisk del ute på anlegg: Visuell kontroll og dokumentasjon av måling
 • Gjennomgang av bilder fra praktisk del
 • Anbefalinger for utførelse av jordingsanlegg: Hva blir gjort feil i jordingsanlegg? Tilkoblinger, klemmer, metaller, korrosjon osv.
 • Analyse av måleresultater
 • Beskyttelse mot overspenninger: Plassering og montasje av avledere og impulsjording
Obs: begrenset antall plasser!
Kurset har kun 20 deltakerplasser, for å gi deltakerne størst mulig utbytte av den praktiske delen. Ikke vent for lenge med bestilling, dette kurset er et av RENs mest populære kurs og blir fort fulltegnet.

Siste: Kurset er fulltegnet. De som melder seg på nå blir satt på venteliste, og vil evt. få tilbud om plass hvis noen melder seg av - og vil også være først i køen når kurset evt. arrangeres igjen.

Hotell
Kurset arrangeres på Best Western Oslo Airport Hotell på Gardermoen. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til booking@osloairporthotell.no. Bestillinger med referansekode 144035 innen 25. august oppnår avtalepris kr 1 195,-.
Program
Påmelding
Pågår