Arrangement: Kurs: Faglig ansvarlig - installatør

Navn
Kurs: Faglig ansvarlig - installatør
Sted
Hotel Bristol, Oslo
Ansvarlig
Periode
21.08.18 - 23.08.18
Påmeldingsfrist
19.08.2018
Priser
Abonnementskunderkr 18 500,00
Ordinær priskr 20 000,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
Velkommen til kurs for faglig ansvarlig, driftsleder og installatør!

Formål

Få oppdatert din kunnskap om tekniske rammer for forvaltning av et nettselskap eller utførende selskap i bransjen.

Målgruppe
Målgruppen er faglig ansvarlige, driftsledere eller andre som ønsker å oppnå en helhetlig forståelse av tekniske rammer for energiforsyningen. Dette vil også være et utmerket kurs for forberedelse til installatørprøven.

Innhold
I kurset vil følgende temaer gjennomgås:
  • De viktigste lovene som arbeidsmiljøloven og eltilsynsloven
  • De viktigste forskriftene som FEF, FEL, FEK, byggherreforskriften, internkontrollforskriften, maskinforskriften og beredskapsforskriften
  • De viktigste normene som NEK 440: Stasjoner over 1 kV, NEK 400: Lavspenningsinstallasjoner, NEK 399: Tilknytningspunkt for el- og ekominstallasjoner, NEK 445: Luftledningsanlegg og NEK 439: Tavlenormen
  • Viktige tekniske områder som jording og overspenningsvern, beskyttelse mot elektrisk sjokk- og overstrømmer, utførelse av risikovurdering samt samhandling med ekom
Kurset vil bli gjennomført over to samlinger, hvor første del er 21. - 23. august 2018 og andre del en drøy måned senere, 25. - 27. september 2019.

Undervisningsformen vil være forelesning, med rikelig tid til diskusjon og oppgaveløsning. Oppgaver knyttet til installatørprøven vil bli gjennomgått og fulgt opp. Mellom kursets første og andre del vil det bli gitt oppgaver til den enkelte. Undervisningsunderlaget vil bli sendt ut før kurset starter.

Hotell
Begge deler av kurset holdes på Hotel Bristol i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling av overnatting på Radisson Blu Scandinavia Hotel, send e-post til info.scandinavia.oslo@radissonblu.com eller ring til 02525.
  • For samlingen 21. - 23. august vil bestillings-kode FAGA18 gi avtalepris kr 1 724,- ved bestillinger før 21. juli.
  • For samlingen 25. - 27. september vil bestillingskode FAIN18 gi avtalepris kr 1 826,- ved bestilling før 24. august
Påmelding
Pågår