Arrangement: REN Temadager Stasjonsanlegg

Navn
REN Temadager Stasjonsanlegg
Sted
Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Ansvarlig
Magnus Johansson (47 47 99 00)
Periode
11.12.18 - 12.12.18
Påmeldingsfrist
08.12.2018
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
REN inviterer til Temadager Stasjonsanlegg. Få oppdatert din kunnskap om prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av regionalnett og stasjonsanlegg.

Formål

Formålet med temadagene er å samle teknisk personell som arbeider med regionalnett og stasjonsanlegg. REN vil over to dager gi en oversikt over hva som rører seg i bransjen samt gå i detalj på enkelte tema.

Målgruppe
Målgruppen er de som arbeider med tekniske forhold innenfor nettvirksomheten, drift og planlegging samt entreprenører og konsulenter.

Sentrale tema i årets program

 • Ny beredskapsforskrift fra 2019
 • Nyheter i normverket NEK 440
 • Funksjonskrav i kraftsystemet - hva er utviklingen?
 • Høye resonansspenninger i kompensert nett
 • Sørnettet - hva har skjedd siden siste temadager?
 • Dimensjoneringskrav for jordingsanlegg
 • Jordingsanlegg i transformatorstasjoner
 • Fordeler med topplinjer og gjennomgående jord
 • Belastningsevne i kabler
 • Materialvalg i trafostasjoner
 • Sluttkontroll av utført arbeid
 • Fallgruver ved idriftsettelse av jordfeil retningsvern
 • Status på RENs beredskapsarbeid
 • Status fra NVEs beredskapsseksjon
 • Hvilke krav må vi forholde oss til i byggherreforskriften?
 • Oppdateringer fra REN prosjektgruppe bygg
 • Spesifikasjoner av sjø- og jordkabel
 • Praktisk ROS-analyse
 • Risikohåndtering i kabelprosjekter
 • Kostnadskatalog regionalnett
 • Nettforsterkning med linje og sjøkabel
Hotell
Temadagene arrangeres på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til arena@thonhotels.no evt. telefon 66 93 60 00. Bestillinger med bestillingskode 25428744 innen 20. november oppnår avtalepris kr 1 495,-.
Program
Påmelding
Pågår