Arrangement: REN Temadag Rettigheter og Temadag Sterkere Skog

Navn
REN Temadag Rettigheter og Temadag Sterkere Skog
Sted
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo
Ansvarlig
Periode
14.11.18
Påmeldingsfrist
09.11.2018
Priser
Begge temadager inkl. middag (Abonnementskunder)kr 7 900,00
Begge temadager inkl. middag (Ordinær pris)kr 8 900,00
Kun Temadag Sterkere Skog (Abonnementskunder)kr 4 900,00
Kun Temadag Sterkere Skog (Ordinær pris)kr 5 900,00
Kun Temadag Rettigheter (Abonnementskunder)kr 4 900,00
Kun Temadag Rettigheter (Ordinær pris)kr 5 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
REN ønsker velkommen til Temadag Rettigheter i Oslo 14. november!

Bransjen har i lengre tid hatt en arbeidsgruppe som har jobbet med temaer innen rettigheter for elektriske anlegg. Resulatene er samlet på www.ren.no under temasidene for rettigheter. Årets temadag vil ha fokus på rettigheter ved nettforvaltning/-drift av elektriske anlegg, samt si noe om hva det arbeides med ellers i arbeidsgruppen.

Temadagen arrangeres dagen etter REN Temadag Sterkere Skog. Temadagene arrangeres i sammenheng, ettersom vi regner med at mange kan være interessert i å delta på begge. Ved påmelding kan en velge å delta på begge dagene eller bare en av dem.
Formål
Formålet med temadagen er å sette fokus på aktuelle og relevante problemstillinger knyttet til rettigheter for elektriske anlegg.

Målgruppe
Målgruppen er personer som arbeider med rettigheter for elektriske anlegg i nettbransjen.

Sentrale deler av programmet
  • Standardavtaler
  • Rettslig utgangspunkt ved drift av elektriske anlegg - stiftelsesgrunnlaget
  • Hva kan man gjøre på elektriske anlegg?
  • Ulovlige bygg i nærheten av elektriske anlegg
  • Retten til adkomst - bruk av private veier
  • Sletting av heftelser fra grunnboken
Hotell
Temadagen arrangeres på Radisson Blu Scandinavia Hotel i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til info.scandinavia.oslo@radissonblu.com evt. telefon 02525.
Program
Påmelding
Pågår