Arrangement: Temadag Anskaffelser

Navn
Temadag Anskaffelser
Sted
Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
Periode
14.02.19
Påmeldingsfrist
07.02.2019
Priser
Abonnementskunderkr 4 900,00
Ordinær priskr 5 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
Velkommen til Temadag Anskaffelser!

Formål
Formålet med Temadag Anskaffelser er å skape en arena for kompetanseheving og erfaringsutveksling knyttet til anskaffelsesfunksjonen i kraftbransjen. Hvordan kan RENblad og standardiserte maler benyttes til å sikre effektive og korrekte anskaffelser?

Målgruppe
Målgruppen for arrangementet er personell som arbeider med offentlige anskaffelser i kraftbransjen. Temadagen vil også være nyttig for prosjekterende personell som ønsker større forståelse for det viktige samspillet mellom prosjekterende personell og innkjøpsfunksjonen.

Sentrale deler av årets program
  • Faglig oppdatering av regelverk og rettspraksis
  • Bruk av RENblad i anskaffelser - tekniske spesifikasjoner i anskaffelsesprosessen
  • Hvilke muligheter gir digitalisering
  • Nye kontraktsformer for anskaffelser til nettselskap
  • Erfaringsutveksling mellom nettselskap og leverandører - hva fungerer og hva må bli bedre?
  • Standardiserte maler - hva kan REN utarbeide for bransjen?
Påmelding