Arrangement: Temadag Anskaffelser

Navn
Temadag Anskaffelser
Sted
Thon Conference Universitetsgaten, Oslo
Periode
Påmeldingsfrist
12.02.2019
Priser
Abonnementskunderkr 4 900,00
Ordinær priskr 5 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse
Velkommen til Temadag Anskaffelser!

Formål
Formålet med Temadag Anskaffelser er å skape en arena for kompetanseheving og erfaringsutveksling knyttet til anskaffelsesfunksjonen i kraftbransjen. Hvordan kan RENblad og forhandlinger benyttes til å sikre best mulig anskaffelser innenfor rammen av Lov om offentlige anskaffelser?

Målgruppe
Målgruppen for arrangementet er personell som arbeider med offentlige anskaffelser i kraftbransjen. Temadagen vil også være nyttig for prosjekterende personell som ønsker større forståelse for det viktige samspillet mellom prosjekterende personell og innkjøpsfunksjonen.

Sentrale deler av årets program
  • Hvordan skape handlingsrom innenfor regelverk med tilhørende KOFA dommer og rettspraksis
  • Bruk av RENBlad i anskaffelser - tekniske spesifikasjoner i anskaffelsesprosessen
  • Standardiserte maler - hva kan REN utarbeide for bransjen?
Program
Påmelding
Pågår