Arrangement: REN Temadager AUS

Navn
REN Temadager AUS
Sted
Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Ansvarlig
Periode
10.04.18 - 11.04.18
Påmeldingsfrist
08.04.2018
Priser
false null [0, 1]
Beskrivelse
...denne beskrivelsen ble overskrevet på noe tidspunkt. Tilbakeført etter beste evne.

Formålet med Temadager AUS er å samle teknisk personell for å gi faglig oppdatering knyttet til avbruddsfritt vedlikehold, og gi enkelte idéer til hvordan oppgaver kan løses på en best mulig måte. Temadagene skal også gi deltakerne innblikk i hva som skjer innen AUS i Norge og øvrige deler av verden.

Temadagene er åpen for alle, men er særlig relevant for planleggere, montører og beslutningstakere i både nettselskaper og entreprenørselskap som arbeider med AUS. Vi anbefaler at minst én montør fra hvert selskap deltar på temadagene.

Sentrale tema i årets program:
  • Myndighetskrav
  • Nye AUS-prosedyrer
  • Krav til leverandører av AUS tjenester
  • Magnetiske felt ved AUS
  • Krav til materiell
  • Praktisk utførelse av AUS i andre land
  • ”Spesialjobber” utført i Norge
  • Gjennomførte oppdrag
  • Erfaringsutveksling

Hotell
Temadager AUS arrangeres på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne
selv. For bestilling, send e-post til rosenkrantz@thonhotels.no evt. telefon 55 30 14 00. Bestillinger med referansekode 25267248 innen 10. mars oppnår avtalepris kr 1 270,-.
Program
Påmelding
Pågår