Arrangement: REN Temadager AUS

Navn REN Temadager AUS
Sted Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen
Ansvarlig Kai Solum
Periode 10.04.18 - 11.04.18
Påmeldingsfrist 03.04.2018
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
AUS-mentorkunderkr 5 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse Velkommen til Temadager AUS (arbeid under spenning). Her blir det informasjon om nye prosedyrer, nye metoder og nytt verktøy for AUS - og erfaringsutveksling fra inn- og utland.

Siste nytt: Kurset er utsolgt.

Formål

Formålet med temadagene er å samle teknisk personell for å gi en faglig oppdatering knyttet til avbruddsfritt vedlikehold. Temadagene skal gi den enkelte idéer til hvordan oppgaver kan løses på en best mulig måte. Temadagene skal også gi deltakerne innblikk i hva som skjer innen AUS i Norge og øvrige deler av verden.

Målgruppe
Temadagene er åpen for alle, men er særlig relevant for planleggere, montører og beslutningstakere i både nettselskaper og entreprenørselskap som arbeider med AUS. Vi anbefaler at minst én montør fra hvert selskap deltar på temadagene.

Sentrale deler av programmet
  • Myndighetskrav
  • Nye AUS-prosedyrer
  • Opplæring av AUS i lavspenningsanlegg
  • Praktisk utførelse av AUS i andre europeiske land
  • "Spesialjobber" utført i Norge
  • Gjennomførte oppdrag
  • Erfaringsutveksling
Kontakt
For spørsmål omkring arrangementet, ta kontakt med arrangementsansvarlig Kai Solum, kai@ren.no .

Hotell
Temadager AUS arrangeres på Thon Hotel Rosenkrantz i Bergen. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til rosenkrantz@thonhotels.no evt. telefon 55 30 14 00. Bestillinger med referansekode 25267248 innen 10. mars oppnår avtalepris kr 1 270,-.
Program Last ned
Påmelding Pågår