Arrangement: REN Temadager Nettstasjon

Navn REN Temadager Nettstasjon
Sted Thon Hotel Opera, Oslo
Ansvarlig Marius Engebrethsen
Periode 05.03.18 - 06.03.18
Påmeldingsfrist 04.03.2018
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse Velkommen til Temadager Nettstasjon: "Alt om nettstasjoner på to dager"

Formål

Formålet med temadagene er at teknisk personell som arbeider med nettstasjoner skal få oppdatert sin kunnskap om prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av nettstasjoner.

Målgruppe
Målgruppen er de som arbeider med tekniske forhold innenfor nettvirksomheten, drift og planlegging samt entreprenører og konuslenter.

Sentrale tema i årets program

Myndighets- og internasjonale krav
 • Normen NEK 440
 • Saker tatt opp mellom REN og DSB
 • Inntak etter nye NEK 399
 • Krav til overgang fra 230V til 400V nett
 • Gjennomgang av ulykker innen nettstasjoner
Prosjektering og utførelse
 • Valg av transformator og LS-tavler
 • Kraftforsyning til bygg, NEK 399
 • Revidert kostnadskatalog
 • Utførelse av risikovurdering
Materiell
 • Instrumenttavle og AMS-tavler
 • Valg av materiell
 • Spesifikasjon av avledere.
 • Bruk av LS-effektbrytere og LS-høyeffektsikringer
 • Måling av strøm, valg og installasjon av strømtransformator
 • Nye spesifikasjons-RENblader
 • RENblad 6010 ”Nettstasjon - montasje” i ny drakt
Nyheter fra leverandører
 • Aktuelle nettstasjonsleverandører presenterer nye produkter og løsninger:  ABB, Siemens, Møre Trafo, Schneider.
Hotell
Temadager Nettstasjon arrangeres på Thon Hotel Opera i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling, send e-post til opera@thonhotels.no evt. telefon 24 10 30 00. Bestillinger med referansekode 24682992 innen 19. februar oppnår avtalepris kr 1 855,-.
Program Last ned
Påmelding Pågår