Arrangement: REN Temadager Inntak

Navn REN Temadager Inntak
Sted Hotel Bristol, Oslo
Ansvarlig Marius Engebrethsen
Periode 28.11.17 - 29.11.17
Påmeldingsfrist 27.11.2017
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Nelfo-medlemmerkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse REN og Nelfo inviterer til Temadager Inntak. REN vil over to dager gi en oversikt over hva som rører seg i bransjen samt gå i detalj på enkelte tema. Velkommen!

Formål

Nelfo og REN vil sammen sette fokus på grensesnittet mellom kunde og netteier, som er en viktig del av overføringsnettet. Normen NEK 399 er revidert, og omfatternå alle typer tilknytning av forbrukere. Alle RENbladene på området er reviderte, og det er i tillegg utviklet nye. På temadagene er det mulig å stille spørsmål og få svar.

Målgruppe
Målgruppen er de som arbeider med tekniske forhold innenfor nettvirksomheten, drift og planlegging samt entreprenører og konuslenter.

Sentrale tema i årets program
 • Gjennomgang av ny revidert norm for inntak for bolig
 • Gjennomgang av ny norm for inntak for næringsbygg
 • Inntak ved spesielle anlegg
 • Nye bransjeretningslinjer for inntak
 • Gjennomgang av NEK - Ofte stilte spørsmål. Åpnes også opp for spørsmål fra salen
 • Retningslinjer for arbeid i inntakspunktet. Prekvalifisering
 • Ny REN-/Nelfo-brosjyre for distribuert produksjon
 • Samhandling mellom nettselskap og installatør
 • Jording av inntakspunktet
 • Krav til fellesføring mellom ekom og kraftledning
 • Erfaringer med inntak sett fra et nettselskap
 • Erfaring med inntak sett fra en installatør

Hotell
Temadager Inntak arrangeres på Hotel Bristol i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling av overnatting på Hotel Bristol, send e-post til post@bristol.no evt. telefon 22 82 60 00.

Program Last ned
Påmelding Pågår