Arrangement: REN Temadag Offentlige anskaffelser

Navn REN Temadag Offentlige anskaffelser
Sted Hotel Bristol, Oslo
Ansvarlig Bjarte Sandal
Periode 22.11.17
Påmeldingsfrist 17.11.2017
Priser
Ordinær priskr 4 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse REN og Advokatfirmaet Grette inviterer for første gang til Temadag Offentlige anskaffelser.

Formål
Formålet med Temadag Offentlige anskaffelser er å styrke deltakernes kompetanse og kvaliteten på tekniske beskrivelser som danner grunnlaget for nettselskapenes offentlige anskaffelser. Hvordan kan RENblad og standardiserte maler benyttes til å sikre effektive og korrekte anskaffelser?

Målgruppe
Målgruppen for arrangementet er personell som arbeider med offentlige anskaffelser i kraftbransjen. Temadagen vil også være nyttig for prosjekterende personell som ønsker større forståelse for det viktige samspillet mellom prosjekterende personell og innkjøpsfunksjonen.

Sentrale deler av årets program (foreløpig)
  • Regelverk for offentlige anskaffelser - kravspesifikasjoner og kontrakter
  • Bruk av standardkontrakter - hvilke kan benyttes og hva sier anskaffelsesregelverket?
  • Nettselskaps praktiske erfaring med bruk av standardkontrakter
  • Bruk av RENblad i anskaffelser - tekniske spesifikasjoner i anskaffelsesprosessen
  • Leverandørers erfaringer med hvordan nettselskap gjennomfører anskaffelser
  • Standardiserte maler - hva kan REN utarbeide for bransjen?
Hotell
Temadag Offentlige anskaffelser arrangeres på Hotel Bristol i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling av overnatting på Hotel Bristol, send e-post til post@bristol.no evt. telefon 22 82 60 00.

Ved bestilling av rom benyttes bestillingskode 221117RENA. Bestillinger gjort til og med 22.10.17 får avtalepris kr 1 995,- per natt.
Program Last ned
Påmelding Pågår