Arrangement: REN Temadager Stasjonsanlegg

Navn REN Temadager Stasjonsanlegg
Sted Hotel Bristol, Oslo
Ansvarlig Magnus Johansson (47 47 99 00)
Periode 12.12.17 - 13.12.17
Påmeldingsfrist 08.12.2017
Priser
Abonnementskunderkr 7 900,00
Ordinær priskr 8 900,00
false null [0, 1]
Beskrivelse REN inviterer til Temadager Stasjonsanlegg. Få oppdatert din kunnskap om prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av stasjonsnalegg.

Formål

Formålet med temadagene er å samle teknisk personell som arbeider med stasjonsanlegg. REN vil over to dager gi en oversikt over hva som rører seg i bransjen samt gå i detalj på enkelte tema.

Målgruppe
Målgruppen er de som arbeider med tekniske forhold innenfor nettvirksomheten, drift og planlegging samt entreprenører og konuslenter.

Sentrale tema i årets program
 • Ny sikkerhetslov - hva innebærer dette i praksis?
 • Valg av systemjord i regionalnett
 • Jordfeilfaktoren
 • Erfaringer fra flere år med drift av spolejordet regionalnett
 • Bryterteknologi og designvalg
 • Jordingsanlegg i transformatorstasjoner
 • Materialvalg i trafostasjoner
 • Europeiske nettkoder
 • Beredskap
 • Hva er kravene til nødstrømssystem?
 • Blybatterier
 • Nyheter fra RENs byggruppe
 • Kan man standardisere en landkabel?
 • RENblad 4015 - HS-måling
 • Optiske måletransformatorer
 • Kostnadskatalog regionalnett
Hotell
Temadager Stasjonsanlegg arrangeres på Hotel Bristol i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling av overnatting på Hotel Bristol, send e-post til post@bristol.no evt. telefon 22 82 60 00.
Program Last ned
Påmelding Pågår