Arrangement: Driftslederforum 2017

Navn Driftslederforum 2017
Sted Hotel Bristol, Oslo
Ansvarlig Kai Solum
Periode 17.10.17 - 18.10.17
Påmeldingsfrist 13.10.2017
Priser
Pris (alle deltakere)kr 5 500,00
false null [0, 1]
Beskrivelse Formål
Formålet med Driftslederforum er å skape et nettverk som driftsledere og andre sentrale personer i sikkerhetsarbeidet hvor man kan utveksle erfaring og diskutere problemstillinger.

Målgruppe
Alle driftsleder og stedfortredere i nettselskaper og i privateide høyspenningsanlegg.

Sentrale tema i årets program
  • Myndighetskrav
  • Byggherreansvaret sett fra Arbeidstilsynet ståsted
  • Utleie av driftslederfunksjon til små anleggseiere
  • Erfaringer fra siste års tilsyn
  • Nye RENblader
  • Vedlikeholdssystemer
  • Driftsleders minsteavstand
  • Gruppearbeid om ulykker
  • Opplæring AUS i LS-anlegg
  • Utfordringer i grensesnittet produksjon/nett

Hotell
Driftslederforum arrangeres på Hotel Bristol i Oslo. Overnatting bestilles av deltakerne selv. For bestilling av overnatting på Hotel Bristol, send e-post til kurs@bristol.no evt telefon 22 82 60 00.

Pris per natt er kr 1 655,-. Ved bestilling av rom benyttes bestillingskode 171017RENA. Reserverte rom med avtalepris er utsolgt, men ordinære rombestillinger til arrangementet er fortsatt tilgjengelig.
Program Last ned
Påmelding Pågår