Arrangement: Teknisk Konferanse 2017

Navn Teknisk Konferanse 2017
Sted Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen
Ansvarlig Marius Engebrethsen
Periode 15.11.17 - 16.11.17
Påmeldingsfrist 14.11.2017
Priser
Abonnementskunderkr 6 500,00
Ordinær priskr 7 000,00
false null [0, 1]
Beskrivelse REN ønsker velkommen til Teknisk konferanse 2017!

Formål

Formålet med konferansen er å sette fokus på aktuelle, tekniske utfordringer for bransjen. Disse vil bli belyst av myndigheter, normverk, REN og andre viktige aktører. Konferansen fokuserer også på de mest vesentlige REN-prosjekter som pågår eller nylig er fullført.

Målgruppe
Teknisk konferanse er åpen for alle deltakere. Mest relevant er den for personell som arbeider med tekniske forhold innenfor nettvirksomheten, drift og planlegging samt entreprenører og konsulenter.

Innhold
Myndigheter og regelverk
 • DSB: Tema for tilsyn 2017
 • Tekniske avklaringen mellom DSB og REN
 • Håndering av tilsyn og avvik
REN-nyheter
 • Valg av utstyr for distribusjonsnettet
 • Rettigheter og grunnerverv
 • Ny ledningsforskrift
 • Revidert inntaksnorm NEK 399
 • Nye RENblad og 3D-illustrasjoner innen luftnett og montasje av nettstasjon
Fremtidens nettkunder
 • Krav ved tilknytning av solceller
 • Boliger med egenproduksjon
 • Elektrifisering av fergeflåten
Fellesføring - Tekniske krav og kompetansekrav
 • Praktisk håndtering av fellesføringskrav
 • Krav til ekom-personell ved arbeid i kraftmast
Fremtidige trender i bransjen
 • REN FoU-prosjekter innen kabel
 • Ombygging fra 230V til 400V nett
 • Erfaringer fra drift av transformator med automatisk spenningsregulering

Hotell og prisinformasjon
Teknisk konferanse arrangeres på Clarion Hotel Oslo Airport. Overnatting bestilles sammen med påmelding til konferansen. I tillegg til konferanseavgiften kommer følgende:
 • Overnatting 15.11 - 16.11, inkl. én dagpakke, kr 1 881 (betales til hotell ved avreise)
 • Konferansemiddag, kr 450
 • Dagpakke 16.11, kr 658
Deltakere som ikke bor på hotellet/bestiller hotell selv har følgende tillegg til konferanseavgiften:
 • Konferansemiddag, kr 675
 • Dagpakke 15.11, kr 658
 • Dagpakke 16.11, kr 658
Program Last ned
Påmelding Pågår