Kostnadsrapportering

Skjema - Innsamling av kostnadsdata Regionalnett

Her kan innsamlingsskjema for kostnadsdata lastes ned. Merk at flere av Excel-filene består av mer enn én fane.

Skjema Kabelanlegg – Nybygging

Skjema Kondensatoranlegg/reaktoranlegg etc. – Nybygging

Skjema Kraftledning – Nybygging

Skjema Kraftledning – Ombygging

Skjema Stasjon – Nybygging

Skjema Stasjon - Ombygging