Skjema - Innsamling av kostnadsdata Regionalnett

Her kan innsamlingsskjema for kostnadsdata lastes ned. Merk at flere av Excel-filene består av mer enn én fane.

Innsamlingsskjema for kostnadsrapportering for anlegg med spenningsnivå 45-170kV finner du her. Skjema er revidert pr 1. desember 2018, og forenklet en god del i forhold til tidligere skjema. De fleste tekniske data hentes nå fra Fosweb, så det er viktig at det legges inn riktig referanse. Merk at skjema kan bestå av mer enn én fane. Skjema for linjer kan også benyttes ved ombygging. Utfylte skjema sendes kostnadsdata@ren.no