REN Web-kurs

REN har utviklet web-kurs sammen med Norsk Energifagsenter for selvstudium/gruppe-studium via nettet. Kursene er rettet mot montører, lærlinger og ingeniører.

Mer info om web-kurs med skjermbilder etc.