Videokatalog-innhold tredje året

Dette er en oversikt over innholdet i "Tredje år" videoforelesninger.  I denne delen av videokatalogen er temaene brytere, transformatorer og EX-hengeledningsanlegg.

3.1 Tema: Brytere, varighet ca. 2 timer og 30 minutter

Temaet tar for seg ulike brytere, symboler, ulike bruksområder og brytermedier. Forelesningene skal dekke de fleste områder innen temaet og gir da et godt grunnlag for videre arbeid og forståelse for emnet.

3.1.1  Innledning

 • Personbeskyttelse
 • Symboler
 • Å bryte en strøm
 • Brytertyper og betingelser
 • Slukkemedier

3.1.2  Hva sier forskriften om brytere?

 • FEF § 2-1
 • FEF § 2-5
 • FEF § 2-13

3.1.3  Skillebryteren

 • Skillestilling
 • Forskjellige typer skillebrytere

3.1.4  Lastbryteren

 • Tre typer lastbrytere
 • Slukkemedier

3.1.5  Effektbryteren

 • Definisjon
 • Merke- og kortslutningsstrøm
 • Slukkemedier
 • Vakuumbryteren
 • SF6-bryteren
 • Oljefattige brytere
 • Trykkluftbrytere
 • Jordslutteren
 • Automatisk gjeninnkopling

3.1.6  Hvorfor oppstår feil på effektbrytere?

 • Forskjellige feil
 • Montasje, justering og vedlikehold

3.1.7  Selektivitet og vern

 • Lavspenningsnettet
 • 11 – 22kV
 • Overstrømsvern
 • Jordfeilvern
 • Retningsbestemte vern

 

3.2 Tema: Transformatorer, varighet ca. 2 timer og 20 minutter

Tema inneholder følgende emner:

3.2.1  Prinsipp og virkemåter

 • Hvorfor bruker vi transformatorer?
 • Elektriske og magnetiske kretser
 • Transformatorens virkemåte
 • Omsetningsforhold
 • Virkningsgrad
 • Snitt og bilder av trafo

3.2.2  Oppbygning

 • Kjernen
 • Isolasjon
 • Beholderen
 • Viklinger
 • Kjøling
 • Gjennomføringer
 • Spenningsregulering

3.2.3  Prosjektering, dimensjonering og vern

 • Dimensjonering
 • Plassering av trafo
 • Valg av vern
 • Parallelldrift av transformatorer

3.2.4  Arbeid og montasje

 • Sjekk av materiell
 • Tilkoplinger
 • Plassering
 • Behandling av store gjennomføringer

3.2.5  Vedlikehold, feilsøking og tap

 • Tilstandskontroll og vedlikehold av nettstasjon
 • Vedlikehold av trafo (lekkasje, oljefylling, varmgang)
 • Feilsøking (måling av isolasjon, motstand og spenning)
 • Tap

 

3.3  Tema: EX-Hengeledningsanlegg, varighet ca. 5 timer og 30 minutter

Tema skal dekke de fleste områder innen temaet og gir da et godt grunnlag for videre arbeid og forståelse for emnet.

3.3.1  Oppbygging

 • Ledermateriale
 • Isolasjon
 • Bruksområder
 • Korrosjon
 • Snoing
 • Fasemerking
 • Mekaniske egenskaper
 • Elektriske forhold

 3.3.2  Prosjektering

 • HMS-plan
 • Avklaring mot offentlige og private
 • Kartlegging av belastning
 • Elektrisk dimensjonering
 • Elektriske og magnetiske felter
 • Avstander
 • Fellesføring
 • Plassering av anlegg/trase
 • Mekanisk dimensjonering av konstruksjon og materiell
 • Jording
 • Vurdering av andre risikoelementer
 • Samsvarserklæring

 3.3.3  Sikring

 • Hvorfor bruker vi vern?
 • Selektivitet
 • Smeltekarakteristikk
 • Sikringer i praksis
 • Merking
 • Sikringsmateriell

3.3.4  Dimensjonering 

 • Ledningens strømføringsevne
 • Grenseverdier termisk belastning
 • Regneeksempel
 • Spenningsfall
 • Bruk av nomogram
 • Økonomisk tverrsnitt
 • Beregningsprogram i excel

3.3.5  Arbeid og montasje

 • Lasting, transport, lossing og brems av trommel
 • Spennlengder og pilhøyde
 • Strekking
 • Montasje av fester (oppheng)
 • Barduner

 3.3.6  Klemmer og koblinger 

 • God og varig klemmeforbindelse
 • Tilkopling AL – CU
 • Tilkopling CU – CU
 • Tilkopling AL – AL
 • Avgreiningsklemmer
 • Koplingstamp

 3.3.7  Skjøting og reparasjon

 • Skjøting generelt
 • Strekkfast og ikke strekkfast
 • Pressverktøy
 • Pressretning
 • Skjøting av 3-leder EX
 • Krymping