Videokatalog-innhold andre året

Dette er en oversikt over innholdet i "Andre år" videoforelesninger.  I denne delen av videokatalogen er temaene kabelskap, AUS for lavspenningsanlegg og høyspenning luftlinje.

2.1  Tema: Kabelskap, varighet ca. 1 time og 30 minutter

Tema omfatter følgende emner:

2.1.1  Oppbygning

 • Overdel, underdel
 • PE/PEN-skinne
 • Kabelfestejern
 • Montasjeplate med samleskinne
 • Tilkoplingsmoduler
 • Inntaksskap

2.1.2  Prosjektering og dimensjonering

 • Dimensjonering
 • Samtidighetsfaktor
 • Kortslutningsnivå
 • Klimaforhold
 • Størrelse på samleskinne
 • Korrosjonsbeskyttelse av skap
 • Snømarkør
 • Plassering av skap
 • Vern

2.1.3  Arbeid og montasje

 • Arbeidsplanlegging og plassering
 • Oppsett av kabelfordelingsskap
 • Innføring av kabel og jordleder
 • Plassering av kabler i skapet
 • Montasje av kablene til samleskinnen
 • Montasje av kabler til PE/PEN skinne.
 • Merking av kabler og skap.
 • Arbeidsavslutning
 • Samsvarserklæring og ferdigbefaring

 

2.2  Tema: AUS for lavspenningsanlegg, varighet ca. 1 time og 30 minutter

Hvorfor opplæring i AUS på lavspenningsanlegg? En innlysende grunn er selvsagt at man skal bli bevisst det faktum at for mange skader seg i forhold til denne type arbeid. Vi mener det er unødvendig! Ved å bringe frem informasjon om dette gjennom ulike opplæringstiltak så er vi sikker på at bevisstheten omkring dette øker - og at antall ulykker dermed kan gå ned.

Innhold:

 1. Bakgrunn for opplæring i AUS på lavspenningsanlegg 
 2. Hvilke farer kan oppstå i elektriske anlegg
 3. Risikovurdering og bruk av Sikker Jobb Analyse (SJA)
 4. Ulike typer AUS i lavspenningsanlegg
 5. AUS i tavler
 6. AUS på linjer
 7. Verktøy
 8. Måling, feilsøking og sikringsskift (etter denne er det en test som tar for seg modulene 3-8)
 9. Sikkerhetstiltak

 

2.3  Tema: Høyspenning luftlinjer, varighet ca. 4 timer og 20 minutter

Tema skal dekker følgende:

2.3.1 Materiell Mastetyper

 • Stolper
 • Traverser
 • Barduner
 • Ledninger
 • Isolatorer
 • Klemmer og bolter
 • Opphengsutstyr
 • Kontaktklemmer

2.3.2  Prosjektering (REN 2007)

 • Forprosjektering/planlegging
 • HMS planlegging
 • Kartlegging av belastning
 • Elektrisk dimensjonering
 • Elektriske og magnetiske felter
 • Avstander og fellesføring
 • Utarbeidelse av terreng- og linjeprofil
 • Mekanisk dimensjonering
 • Jording
 • Vern mot lynoverspenninger
 • Samsvarserklæring

2.3.3  Vern

 • Hva er overspenningsvern
 • Hva sier forskriften FEF
 • Gnistgap
 • Ventilavledere
 • Prosjektering av vern
 • Valg av avledere og gap
 • Plassering av vern

2.3.4  Dimensjonering

 • Hva er dimensjonering
 • Mekanisk dimensjonering
 • Krav til ledere og master
 • Krav til forsterket oppheng
 • Elektrisk dimensjonering
 • Termisk grenselast
 • Spenningsfall
 • Tap

2.3.5  Arbeid og montasje

 • Arbeidsplanlegging
 • Fundamentering og stolpemontasje
 • Montasje av barduner
 • Vern mot klatring
 • Montasje av travers og topphette
 • Montasje av isolator
 • Utrekking og ledningsmontasje
 • Bendsling
 • Montasje av tilkoblinger (klemmer)
 • Avgreininger
 • Jording
 • Fellesføring
 • Driftsmerking
 • Dokumentasjon
 • Innmåling av HS luftlinjetrase
 • Arbeidsavslutning
 • Samsvarserklæring og ferdigbefaring