Videokatalog-innhold første året

Dette er en oversikt over innholdet i "Første år" videoforelesninger.  I denne delen av videokatalogen er temaene FEF, jording og Kabel.

1.1  Tema: FEF, total varighet 3 timer og 30 minutter

Kurset gir en total gjennomgang av FEF. Alle spørsmål som REN har tatt opp med DSB fra 2006 er også flettet inn i kurset slik at kursdeltakerne blir oppdatert på viktige presiseringer. I tillegg fokuserer vi på hva forskriftene sier og hva det betyr i praksis slik at det skal være relevant i en arbeidssituasjon.

 1. Innledning, FEF - Forskrift for Elektriske Forsyningsanlegg
 2. Generelle krav, FEF - Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg
 3. Dokumentasjon og melding, FEF - Forskrift om Elektriske Forsyningsanlegg
 4. Høyspenningsinstallasjoner, FEF - Forskrifter om Elektriske Forsyningsanlegg
 5. Bygninger, FEF - Forskrifter om Elektriske Forsyningsanlegg
 6. Jordingssystem, FEF - Forskrifter om Elektriske Forsyningsanlegg
 7. Jording-Tiltak, FEF - Forskrifter om Elektriske Forsyningsanlegg
 8. Overførte spenninger til LS, FEF - Forskrifter om Elektriske Forsyningsanlegg
 9. Lavspenningsinstallasjoner , FEF - Forskrifter om Elektriske Forsyningsanlegg
 10. Spesifikke krav for luftlinjer, FEF - Forskrifter om Elektriske Forsyningsanlegg
 11. Avstander HS Luft, FEF - Forskrifter om Elektriske Forsyningsanlegg
 12. HS-Luft jording, FEF - Forskrifter om Elektriske Forsyningsanlegg
 13. LS Luft, FEF - Forskrifter om Elektriske Forsyningsanlegg

 

1.2 Tema: Jording, total varighet ca. 2 timer og 40 minutter

Alt man trenger å vite om jording i distribusjonsnettet inklusive de siste forskningsresultater fra Sintef om global jord og måling av jordelektroder. Tema dekker følgende tema.

 1. Innledning / Jording generelt
 2. Jording av HS installasjoner. Innledning
 3. Global jord
 4. Tiltak på betjeningsplass
 5. Dokumentere UT < UTP
 6. Felles eller atskilte jordingssystem
 7. Atskilt jording praktisk utførelse
 8. Sammenstilling av krav til berøringspenning og atskilt jording
 9. Jording av LS installasjoner og LS luftnett
 10. Isolasjonsovervåking
 11. Utjevningsforbindelser i nettstasjoner
 12. Jording av høyspennings linjer
 13. Impulsjording
 14. Overspenningsvern
 15. Dokumentasjon og måling av jordingsanlegget
 16. Oppsummering

 

1.3 Tema: Kabel, varighet 3 timer 40 minutter

1.3.1  Oppbygging

 • Kabelhistorikk
 • Oppbygning av kabel
 • Isolasjonsmaterialer
 • Felt og feltstyring
 • Massekabler
 • PEX-kabler
 • Betegnelser (4-bokstavkoden)
 • Normer
 • Kort om de vanligste kabeltypene

1.3.2  Prosjektering

 • HMS plan
 • Avklaring mot offentlig og private
 • Kartlegging av belastning
 • Elektrisk dimensjonering
 • Elektriske og magnetiske felter
 • Avstander
 • Fellesføring
 • Plassering av anlegg/trase
 • Mekanisk dim. av konstruksjon og materiell
 • Jording
 • Vurdering av andre risiko elementer
 • Samsvarserklæring

1.3.3  Vern

 • Innledning og begreper
 • Vern i Lavspenningsanlegg
 • Dimensjonering overbelastningsvern
 • Høyeffektsikringer
 • Smeltekarakteristikk
 • Dimensjonering ved kortslutning
 • Vern i Høyspenningsanlegg
 • Relevern (overstrøms- jordfeilvern)
 • Høyspenningssikringer
 • Trafovern

1.3.4  Dimensjonering

 • Ledningens strømføringsevne
 • Korreksjonsfaktorer
 • Regneeksempel
 • Spenningsfall
 • Bruk av nomogram
 • Økonomisk tverrsnitt
 • Demo av beregningsprogram i excel


1.3.5  Arbeid og montasje

 • Lagring av kabel
 • Behandling av kabeltrommelen
 • Trekking av kabler
 • Bøying av kabler
 • Forlegning av kabler
 • Merking av kabler
 • Forlegning

1.3.6  Koblinger

 • Pressing av kabelsko og hylser
 • Valg av pressverktøy og utstyr
 • Sekskantpress og dyppress
 • Skruforbindelser
 • Endeavslutning av høyspenningskabel
 • Stresskonus
 • Feltstyrende belegg

1.3.7 Skjøt og reparasjon

(Det er knyttet tilvalgsstoff til dette emnet: 10 forelesninger av Seba-Nor)

 • Skjøting
 • Varmkrymp
 • Kaldkrymp
 • Viklet skjøt
 • Drift og vedlikehold
 • Termografi
 • Detektering av glimming
 • Feilsøking av kabel

1.3.8  Felt og feltstyring

 • Elektriske felt i kabler
 • Endeavslutning og felt
 • Forsterkning av elektrisk felt
 • Konus / feltfordeler
 • Feltstyrende belegg
 • Resistive, dielektriske og induktive tap