Videokatalog

REN Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet og Norsk Energifagsenter (tidligere Troms Fagprøvesenter) tilbyr bransjen en videokatalog for faglig oppdatering.

Målgruppen er montører og lærlinger, men ingeniører vil også kunne ha god nytteverdi i forhold til forståelsen av praktisk tilnærming og praktisk utførelse.
 
Videokatalogen flere består av flere tema som FEF, jording, kabel, luftnett, nettstasjon osv. Hvert tema inneholder mange forelesninger som varer fra 5 til 30 minutter.
 
Forelesningene kan brukes til å gå gjennom et emne i løpet av en halv dag, eller en kan bruke det som opplæring en time hver morgen i løpet av en uke, gjerne avsluttet med litt diskusjon etter hver økt.
 
Opplegget gir tilgang til 3 tema pr år, hvor det da er temabytte mellom hvert år. Gamle tema/emner blir lukket. I tillegg kan man velge et ekstra tema hvert år. Det er en kontaktperson og en bruker pr. selskap og en kan bruke forelesningen så mye man ønsker.
 
Det passer best i grupper fra 5 personer til kanskje 25 personer som kan ta dette samtidig i et møterom eller et kurslokale. En vil få best utbytte av at en ansvarlig person har sett igjennom forelesningene, og kan plukke ut alle eller de som er mest aktuelle. Den ansvarlige personen bør også få til en liten diskusjon i etterkant.REN tar gjerne imot en oppsummering av diskusjonen for å kunne svare på spørsmål eller tips om nytt innholdet.
 
Flere selskap har prøvd denne typen forelesninger i forbindelse med kurs og vi har fått mange gode tilbakemeldinger på disse kursene.
 
Dette er en svært god og rimelig måte for faglig påfyll.
 
Dersom noen ønsker å ta dette som personlig kurs er det også mulig. Da kommer spørsmål som må besvares i tillegg og men får tilsendt kursbevis. Det vil da bli en pris pr. person pr. kurs.
 
Lærlinger og VG3
For dere som ønsker å bruke disse kursene som supplement til fagopplæring for lærlinger som tar VG3, er dette mulig å få til da kan en bestille to forskjellige pakker på dette. For mer informasjon i forhold til lærlinger send mail til post@ren.no.
 
Oversikt over de forskjellige videoforelesningene:

1.  Første år:
1.1. Tema:  FEF, total varighet 3 timer og 30 minutt
1.2. Tema:  Jording, total varighet ca. 4 timer
1.3. Tema:  Kabel, total varighet ca. 5 - 6 timer
Se detaljer om innholdet i første år.

2.  Andre år:
2.1.  Tema:  Kabelskap, total varighet ca. 2 timer
2.2.  Tema:  AUS for lavspenningsanlegg, total varighet ca. 2 timer
2.3.  Tema:  Høyspenning luftlinje, total varighet ca. 6 - 7 timer
Se detaljer om innholdet i andre år

3.  Tredje år:
3.1.  Tema: Brytere, total varighet ca. 3 timer
3.2.  Tema: Transformatorer, total varighet ca. 5 - 6 timer
3.3.  Tema: EX-hengeledningsanlegg, total varighet 8 - 10 timer
Se detaljer om innholdet i tredje år