Dokumenter - Tilknytning av Kraftproduksjon

Her er en oversikt over filene i abonnementet "Tilknytning av Kraftproduksjon", oppdatert pr. februar 2015.  For beskrivelser av hvert RENblad og mer dokumentinformasjon, andre versjoner etc., se 3000-serien i listen over alle RENblad eller se på 3000-serien i RENbladsøket.

Dette oversikten ligger åpent ute på www.ren.no, men tilgangen til de enkelte RENbladene krever abonnement på REN-produktet "Tilknytning av Kraftproduksjon".  Les mer om produktet og priser på dette på produktsiden.

Avtalemaler Innmating 0.23 - 36 kV

Mal nr. Tittel Versjon
0300 Tilknytnings- og Nettleieavtale for innmatingskunder i Distribusjonsnettet 1.0
0301 Vedlegg 1 Definisjoner 1.0
0302 Vedlegg 2 Tilknytning og nettleievilkår for innmatingskunder 1.0
0303 Vedlegg 3 Tekniske funksjonskrav 1.0
0304 Vedlegg 4 Tilpasninger og særlige forhold 1.0
0305 Vedlegg 4 U1 Beskrivelse av installasjon 1.0
0306 Vedlegg 4 U2 Tilknytningspunkt 1.0
0307 Vedlegg 5 Dokumentasjon 1.0
0308 Vedlegg 5 U1 Egenerklæring 1.0
0309 Vedlegg 5 U2 Generell dokumentasjon 1.0
0310 Vedlegg 5 U3A Dok. Synkrongenerator 1.0
0311 Vedlegg 5 U3B Dok. Asynkrongenerator 1.0
0312 Vedlegg 6 Site Acceptance test 1.0

 

Avtalemaler Innmating 36 - 420 kV

Mal nr. Tittel Versjon
0320 Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt 1.0
0321 Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 1 - Definisjoner 1.0
0322 Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 2 - Vilkår 1.1
0323 Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 3 - Tekniske funksjonskrav 1.0
0324 Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 4 - Individuelle avtaler og særlige forhold 1.0
0327 Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - Dokumentasjon 1.0
0328 Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U1 - Egenerklæring 1.0
0329 Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U2 - Generell dokumentasjon 1.0
0330 Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U3A - Synkrongenerator 1.0
0331 Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 5 - U3B - Asynkrongenerator 1.0
0332 Innmating 36-420 kV - Rammekontrakt vedlegg 6 - SAT 1.0

 

Avtalemaler Innmating 0.23 - 36 kV bak kundens målepunkt

Mal nr. Tittel Versjon
0340 Tilknytning og nettleieavtale - innmating i LS nett 1.0
0341 Tilknytning og nettleieavtle - innmating LS nett vedlegg 1 1.1
0342 Tilknytning og nettleieavtale - innmating LS nett - vedlegg 2 1.2

 

RENblader i abonnementet

RENblad nr. Tittel Versjon
3001 Strategiske vurderinger for nettilknytning av produksjon 1.1
3002 Veiledning for nettselskapets tilknytningsprosess 1.2
3003 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning 1.1
3004 Søknad om nettilknytning 1.3
3005 Erstattet av REN standard avtalemal 0300-0312  
3006 Råd om nettanalyse 1.2
3007 Anleggsbidrag og Tariffer ved tilknytning av produksjon 1.1
3008 Krav til vern i nettet ved tilknytning av produksjon 1.1