Teknisk epost-konfigurasjon i kundens epost-systemer

Hvis epost fra REN AS blir stemplet som søppelpost av epost-tjenere eller skanner-tjenester, så er RENs anbefaling at kundenes IT-avdelinger/epost-administratorer legger inn unntak sentralt for våre adresser i interne epost-tjenester. Hvis det benyttes eksterne skanne-tjenester for virus/søppelpost bør det også vurderes å legge inn unntak hos dem. Dette er imidlertid vurderinger hvert enkelt selskap må gjøre.

De adresse-områdene som REN AS sender epost fra er:

  • newsletter.ren.no
  • ren.no
  • netlin.no

De mest typiske epost-adressene som benyttes til å sende større mengder epost fra, er

  • post@newsletter.ren.no
  • post@ren.no

Andre epost-adresser som også bør tillates, er

  • post@netlin.no
  • metodedager@ren.no
  • kurs@ren.no

 

En utfordring er at enkelte tjenestebaserte søppelpost-filtre reagerer på

  1. at det kommer mange epost-meldinger fra en konto (f.eks. fra post@newsletter.ren.no), og
  2. hvis slike utsendelser resulterer i en del epost-feil (pga. feil adresser).

REN kundemail sendes potensielt til mange mottakere, en utsendelse om REN-Nytt vil f.eks. gå til mange brukere innen samme selskap (våre fem største kunder har alle flere hundre brukere). Dersom selskapsadministratorene i selskapene ikke er nøye på å korrigere feil adresser hos sine brukere (se egen side om feilregistrerte epost-adresser) så vil retur-meldinger og feil opptre relativt ofte. Resultatet av masseutsendelse + mange feilete adresser/returer kan sånt sett gi ekstra "straffepoeng" i noen systemer - hvor resultatet er at RENs adresser blir stemplet som søppelpost-utsender.  I slike tilfeller vil det være nødvendig å registrere inn unntak ("whitelisting") for RENs adresser.

 

Øvrige tekniske konfigurasjoner hos kunden

I noen få tilfeller har vi i dialog med kunder oppdaget feil på teknisk epost-konfigurasjon hos kundene når vi har prøvd å finne årsaker til at epost fra REN ikke kommer frem hos dem. Spesielt har dette skjedd i forbindelse med når kunden benytter en ekstern tjeneste for skanning etter søppelpost/virus.

Hva kan REN gjøre?

Vi kikker over rapporter på utsendelser av REN-Nytt etc. med jevne mellomrom for å se etter eventuelle feil og returmeldinger. Vi er avhengig av returmeldinger med feil-indikasjon for å identifisere slike tekniske feil.