Overivrig spam/reklame/søppelpost-filter

Både hos den enkelte bruker, på interne epost-tjenere og hos eksterne tjenester som utfører virus/spam-sjekk så kan det hende at epost fra REN AS blir karakterisert som uønsket (søppelpost/spam). Selv om vi prøver å gjøre mye for å hindre det, så kan strenge konfigurasjoner av Outlook eller epost-systemer lett ende opp med å stenge for epost fra REN.

Hva kan gjøres?

Både på brukernivå, i epost-systemer internt i selskapene og hos evt. eksterne skanne-tjenester kan man legge inn unntak for RENs adresser.

Hvis de enkelte brukere/mottakerne ser at epost fra REN blir karakterisert som søppelpost av sitt eget epost-program, så er det som regel mulig å legge inn unntak i programmet. I noen tilfeller holder det å legge avsendere til kontaktlisten for å få til dette, i andre tilfeller må man spesifisere i programmet at avsenderen er trygg. Hvordan det gjøres varierer litt fra program til program. Vi anbefaler derfor at man tar kontakt med sin lokale IT-avdeling/selskapets epost-support for å høre hvordan slikt gjøres, og for å evt. få vurdert våre avsender-adresser som "godkjente" unntak i slike søppelpost-filtre.

Hva kan REN gjøre?

REN jobber ganske aktivt for å forhindre at våre utsendelser blir oppfattet som uønsket reklame/spam. Vi prøver å utforme våre eposter på best mulig måte slik at de ikke blir oppfattet som søppelpost.

Til de største utsendelsene våre benytter REN en verdenskjent tjeneste for utsendelse av større utsendelser (MailChimp). Den benyttes av oss for eksempel ved utsendelser i forbindelse med REN-Nytt og informasjon om kommende arrangementer/kurs m.m. Mailchimp benyttes av mange andre større selskaper, og er anerkjent som en seriøs tjeneste for utsendelse av kundemail.

Hvis vi ser at mange epost-meldinger til en organisasjon feiler, hender det vi tar kontakt med selskapet for å høre om det er noe vi kan gjøre. REN kan ikke be eksterne selskaper som tilbyr ekstern virus/søppelpost-sjekk om å legge våre adresser inn i unntakslisten ("whitelist") - det må kundenes selskapers IT-avdeling i så fall gjøre.