RENs brukerguider for forskriftene

Det eksisterer ulike forskrifter for utstyr og arbeid innen elektrisk nett og anlegg, og noen av de viktigste og mest sentrale er

 • Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) fra 2006
 • Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) fra 2006
 • Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) fra 2013

Det har skjedd mange avklaringer og presiseringer siden disse ble utgitt. Det vært utgitt egne veiledninger for noen av dem, og det har etterhvert også vært publisert ytterligere avklaringer i DSBs publikasjon "Elsikkerhet" som har innvirkning på tolkningen av forskriftene.  I tillegg har det dukket opp normer og anbefalinger innen fagområdene (bl.a. i form av RENblader). Disse tilleggene kommer som et resultat av at en del av av formuleringene i forskriftene er ganske generelle, "runde" og korte i sin ordbruk, og sånt sett krever presiseringer og avklaringer - men også fordi det også foregår fortløpende utvikling i nytt utstyr, nye muligheter og forbedret praksis.

REN har ønsket å samle disse avklaringene, tolkningene og våre anbefalinger ett sted pr. forskrift, og har laget brukerguider for forskriftene.  Disse skal gjøre det lettere å finne frem til gjeldende og beste/anbefalte praksis.

Last ned de elektroniske versjonene av brukerguidene her (krever abonnement):

Se mer informasjon om disse brukerguidene nedover på denne siden.  For priser og tilgang til elektroniske utgaver, se produktsiden for REN Brukerguider.

 

REN Brukerguide for FEF

REN Brukerguide for FEF ble trykket som bok i 2011, i en A5 papirutgave på nærmere 150 sider. Den ble svært populær, og det resulterte i en andre utgave i 2015 med videre oppdaterte referanser til Elsikkerhet og RENblader osv. 

Forskriften blir i brukerguidene gjennomgått paragraf for paragraf med de enkelte paragrafene er gjengitt i mørk grå ramme.  Den tilhørende veiledningsteksten gjengis i brune felt, DSB sine presiseringer i røde felt, henvisninger til normer er i blå felt, og REN sine kommentarer og henvisninger til REN blader er i grønne felt. RENBladene viser hvordan arbeidet skal utføres i praksis.

I tillegg til den fysiske boken ble det gjort tilgjengelig en elektronisk versjon (i PDF-format) på nettet, som har blitt jevnlig oppdatert siden. Den er søkbar, har linker til relevante Elsikkerhets-numre, linker til RENBlad og andre relevante referanser.  Tilgang til REN brukerguide for FEF i elektronisk format krever abonnement på produktet "REN Brukerguider".  For mer informasjon om det produktet, se produktsiden for REN Brukerguider.

For å åpne FEF brukerguide, klikk her: REN Brukerguide FEF (krever abonnement)

Historikk:

 • 19.08.2019: Mindre oppdatering av elektronisk utgave, versjon 2.2 (se detaljer om endringer her
 • 12.02.2018: Større oppdatering av elektronisk utgave, versjon 2.1 (se detaljer om endringer her
 • 16.08.2015: Andre utgave av FEF 2006 som "REN brukerguide for FEF" trykkes og blir gjort tilgjengelig i elektronisk utgave (versjon 2.0)
 • 15.04.2013: Oppdatering gjøres på web-utgaven (versjon 1.1)
 • 06.01.2012: Første versjon av "FEF med REN-kommentar" publisert på web (versjon 1.0)
 • november 2011: Trykking av første utgave av brukerguiden, "FEF med REN-kommentar"

Har du spørsmål eller kommentarer til "FEF med REN-kommentar" eller ønsker å se om andre har spørsmål kan du sende epost til post@ren.no.

 

REN Brukerguide for FSE

REN Brukerguide for FSE har ikke blitt trykket som bok, den har alltid kun eksistert som elektronisk utgave på nett i pdf-format. Den ble publisert på www.ren.no første gang i januar 2014.

REN brukerguide for FSE har samme oppbygging som brukerguide for FEF. Forskriften blir gjennomgått paragraf for paragraf med de enkelte paragrafene er gjengitt i mørk grå rammer.  Den tilhørende veiledningsteksten gjengis i brune rammer, DSB sine presiseringer i røde felt og normene i blå felt. REN sine kommentarer og henvisninger til REN blader gjengis i grønne felt. RENBladene viser hvordan arbeidet skal utføres i praksis.

REN brukerguide for FSE finnes kun i elektronisk utgave (PDF-fil).  Det gjør at den er søkbar, har linker til relevante Elsikkerhets-numre, linker til RENBlad og andre relevante referanser.  Tilgang til REN brukerguide for FSE krever abonnement på produktet "REN Brukerguider".  For mer informasjon om det produktet, se produktsiden for REN Brukerguider.

For å åpne FSE brukerguide, klikk her: REN Brukerguide FSE (krever abonnement)

Historikk (se detaljer om endringer her):

 • 17.12.18: Oppdatert versjon 2.2 (mindre endringer i innhold)
 • 19.08.18: Oppdatert versjon 2.1 av "REN brukerguide for FSE" (mindre kosmetiske og språk/format-endringer, forside m.m.)
 • 08.01.18: Oppdatert versjon 2.0 (vesentlig oppdatering av innhold med oppdatert Elsikkerhet-henvisninger m.m.)
 • 28.01.14: Utlegging av første versjon (1.0) av "FSE med REN-kommentar"

Har du spørsmål eller kommentarer til "REN Brukerguide for FSE", send epost til post@ren.no .

 

REN Brukerguide for FEK

REN Brukerguide for FEK ble publisert første gang i mars 2019.

Brukerguiden har samme oppbygning som de øvrige brukerguidene. Forskriften blir gjennomgått paragraf for paragraf med de enkelte paragrafene er gjengitt i mørk grå rammer.  Den tilhørende veiledningsteksten gjengis i brune rammer, DSB sine presiseringer i røde felt og normene i blå felt. REN sine kommentarer og henvisninger til REN blader gjengis i grønne felt. RENBladene viser hvordan arbeidet skal utføres i praksis.

EN brukerguide for FEK finnes kun i elektronisk utgave (PDF-fil).  Brukerguiden inngår i produktet "REN Brukerguider". For mer informasjon, se produktsiden for REN Brukerguider.

For å åpne FEK brukerguide, klikk her: REN Brukerguide FEK (krever abonnement)

Har du spørsmål eller kommentarer til "REN Brukerguide for FEK", send epost til post@ren.no .

Historikk (se detaljer om endringer her):

 • 19.08.19: Mindre oppdatering, versjon 1.4 (se detaljer om endringer her)
 • 15.03.19 - 27.03.19: Mindre kosmetiske korrigeringer (forside m.m.), endelig versjon 1.3
 • 13.03.19: Første utgave publisert, versjon 1.0