RENs brukerguider for forskriftene

Det har skjedd mange avklaringer og presiseringer i FEF - Forskrift om elektriske forsyningsanlegg - siden forskriften kom i 2006. Nå har REN laget en egen brukerguide som skal gjøre det lettere å finne frem til gjeldende praksis.

Det er blitt en bok på nærmere 150 sider, som blant annet går inn på de avklaringer DSB har gjort i sin publikasjon Elsikkerhet.

Forskriften blir gjennomgått paragraf for paragraf. De enkelte paragrafene er gjengitt i mørk grå ramme, veiledningsteksten i lys grå ramme, DSB sine presiseringer i rødt felt, mens REN sine kommentarer og henvisninger til REN blader er trykt i grønt felt. RENBladene viser hvordan arbeidet skal utføres i praksis.

I tillegg til den fysiske boken er det tilgjengelig en web-basert versjon på nettet, som vil bli kontinuerlig oppdatert. Den vil dessuten bli søkbar, med linker til RENBlad og andre relevante referanser.  Tilgang til FEF på web krever "FEF"-abonnement.

Link til FEF på web med REN-kommentarer (Krever abonnement)

For mer informasjon og abbonnement/bestilling, se produktsiden for Brukerguide FEF og FSE

Har du spørsmål eller kommentarer til "FEF med REN-kommentar" eller ønsker å se om andre har spørsmål kan du benytte vårt brukerforum  For eldre versjoner av forskrifter og bestemmelser, se side for opphevede forskrifter og bestemmelser under temasider rettigheter.

21.08.2015: Andre utgave av FEF 2006, 2015-versjon er gjort tilgjengelig i elektronisk utgave
16.08.2015: Andre utgave av FEF 2006, 2015-versjon er tilgjengelig i papirutgave
15.04.2013:  Versjon 2 er lagt ut
06.01.2012: Første versjon av "FEF med REN-kommentar" publisert på web.