Hovedinnhold

RENluft - Overføringskapasitet til kabel forlagt i luft

Dette prosjektet skal utvikle ny kunnskap og nye modeller som skal være motoren i et nettbasert, grafisk beregningsverktøy for kabler forlagt i luft. Sammen med RENs verktøy for kabelgrøft vil dette muliggjøre beregning av komplette kabelforlegninger, og bidra til bedre ytnyttelse av eksisterende og ny infrastruktur for kostnadseffektiv overføring av elektrisk energ

Bakgrunn

For kabler forlagt i luft er konveksjon og stråling de dominerende mekanismene for varmeoverføring til omgivelsene, og bestemmer belastningsevnen. Konveksjonsbidraget fra kabler i luft er vanskelig å bestemme på grunn av kompleksitet, og forbedrede modeller vil kreve ny kunnskap. Påvirkningen fra omgivelsene vil variere mer på grunn av raske endringer i lufttemperatur, vindhastighet og eventuell solinnstråling, sammenlignet med kabler i bakken hvor temperaturen endres sakte. Dette vil kreve en annen tilnærming til modellering av varmeledningsmekanismene enn for kabler i bakken. Nye og bedre modeller for disse mekanismene vil bidra til at eksisterende kabler utnyttes bedre og nye kabelforlegninger i luft kan utføres på en optimal måte. Ofte er korte kabelstrekk i luft dimensjonerende for hele kabelforlegningen, f.eks. samføringer i tunnel/ stasjon og oppføring i stolpe.

Hovedmål

Hovedmålet er å muliggjøre økt utnyttelse av kapasiteten til kabler forlagt i luft, gjennom å utvikle modeller og beregningsverktøy for belastningsevne for avanserte kabelforlegninger i luft. Prosjektet vil bidra til økt utnyttelse av eksisterende og nye kabler, og gi bedre utnyttelse av anlegg og mer optimal reinvestering. I tillegg vil det øke forsyningssikkerheten ved å forhindre termisk overbelastning og gi mulighet til økt nødlast ved behov. Det vil også ta for seg beregning av magnetfelt for utredning/eksponering.

Prosjektansvarlige

Prosjektleder\prosjekteier Marius Engebrethsen, REN AS
marius@ren.no

Kåre Espeland, REN AS
kare@ren.no

Prosjektleder Espen Eberg, SINTEF Energi
espen.eberg@sintef.no

Her finner du mer detaljer om prosjektet

Kontaktpersoner

Bilde av Marius Engebrethsen

Marius Engebrethsen

Bilde av Kåre Espeland

Kåre Espeland