Hovedinnhold

Optimal Spolejording

Prosjektet har til hensikt å fremskaffe ny kunnskap og nye retningslinjer for planlegging og drift av spolejordede nett i regionalnett (72.5, 145 kV) og fordelingsnett (24 kV). DSB og NVE har for tiden stort fokus på at slike nett må overholde forskriftskravene også i fremtiden etter hvert som ladeytelsen øker.

Bakgrunn

SINTEF Energi har i tidligere prosjekter oppnådd ny innsikt i forhold knyttet til utbygging og drift av større spolejordede nett, både med hensyn til overspenninger, lysbueslukking, feilhåndtering og forskriftsbrudd. I det foreslåtte prosjektet ønsker en å gå nærmere inn på disse forhold for å komme frem til konkrete resultater og anbefalinger relatert til spolejording.

Hovedmål

Prosjektet skal fremskaffe kunnskap om riktig planlegging og drift av spolejordet nett, slik at sikker og robust drift kan oppnås med god samfunnsøkonomi. Prosjektet vil bl.a ha fokus på plassering og instilling av Petersenspolene (P-spoler), samt gi råd om bruk av vernløsning for slike nett

Prosjektansvarlige

Prosjektleder\prosjekteier Magnus Johansson, REN AS
magnus@ren.no​

Prosjektleder Bjørn Gustavsen, SINTEF Energi
bjorn.gustavsen@sintef.no

Her finner du mer detaljer om prosjektet

Kontaktpersoner

Bilde av Magnus Johansson

Magnus Johansson