Hovedinnhold

KobMat - Koblingsmateriell for fremtidens klima og driftsmønstre

Det norske kraftnettet er inne i et markant skifte hvor klimaendringene er merkbare og hvor produksjon og forbruk av elektrisk energi både øker og blir mer variabel. Koblingsmateriell er noe av det mest utsatte og sårbare for disse endringene.

Bakgrunn

Koblingsmateriell er en rimelig komponent, men er årsak til mange og kostbare avbrudd. Manglende forståelse for kontakter og deres virkemåte gjør utilstrekkelig montasje til den vanligste rotårsaken. Likevel vil mange feilinstallasjoner unngås dersom det kjøpes inn utstyr som er enkelt å montere, er mulig å kontrollere, samt har ønskede elektriske og mekaniske egenskaper.

Hovedmål

Hovedmålet er å øke driftsikkerheten og redusere kostnader gjennom riktig anskaffelse, montasje og kontroll av koblingsmateriell. Dette skal oppnås ved å utvikle en kravspesifikasjon for anskaffelser, utvikle verifiserte og brukervennlige retningslinjer for kontaktering og utvikle en metode for stikkontroll av monterte kontakter. Alt dette gjøres tilgjengelig via RENs materialdatabase.

Prosjektansvarlige

Prosjektleder\prosjekteier Øyvind Slethei, REN AS
oyvind@ren.no

Prosjektleder Kristian Thinn Solheim, SINTEF Energi
kristian.solheim@sintef.no

Her finner du mer detaljer om prosjektet

Kontaktpersoner

Bilde av Øyvind Slethei

Øyvind Slethei