Hovedinnhold

GlobE - Design av nett med global jording

Design av "global jording" gjøres i dag ved hjelp av udokumenterte metoder. I 2020 eksisterer det fremdeles ingen programvare, hverken på nasjonalt eller internasjonalt nivå som kan brukes for å definere «global jording» til et jordingssystem.

Bakgrunn

Begrepet "Global jording" ble introdusert i den internasjonale normen EN 50522 i starten av 2000. Når et jordingssystem defineres med global jord har det svært lave potensialforskjeller og tilfredsstiller forskriften FEF – og normkravene til berøringsspenning. I normene er det oppgitt eksempler på systemer som kan defineres som «global jording» men det er ikke oppgitt noe formelverk som støtter dette.

Hovedmål

Hovedmålet er å forenkle prosjektering av jording gjennom å utvikle modeller og beregningsverktøy for finne ut hvor man har global jord. Beregningsverktøyet skal være web-basert og beregner global jording for et område. Utviklingen av beregningsverktøyet skal basere seg på teoretiske modeller samt uttesting ved forsøk. Beregningsverktøyet vil videreutvikles ved brukserfaring, og ambisjonen er å lansere det internasjonalt. Resultater og retningslinjer blir dokumentert i RENblad.

Prosjektansvarlig

Prosjektleder\prosjekteier Kåre Espeland, REN AS
kare@ren.no

Prosjektleder Atle Pedersen, SINTEF Energi
atle.pedersen@sintef.no

Her finner du mer detaljer om prosjektet

Kontaktpersoner

Bilde av Kåre Espeland

Kåre Espeland