Hovedinnhold

Effektkalkulator

Hovedmål for prosjektet er å etablere retningslinjer for riktig effektvurdering av nytilknytninger av enkeltkunder/kundeområder.

Bakgrunn

Utredninger og erfaringer viser at installasjoner og forsyningsnett blir feildimensjonert på grunn av upresis informasjon om effektbehov. Ofte blir det meldt inn høyere effekttall som grunnlag for dimensjonering av nettstasjoner og øvrig strømforsyning til nye bygg, enn hva som i ettertid viser seg å være det reelle forbruket.

Hovedmål

Prosjektet skal bidra til etablering av kunnskap og metodikk som muliggjør utvikling av en effektkalkulator (RENverktøy) for standard vurderinger for både forsyningsnett og installasjon, basert på ulike typer tilgjengelige data. Aktuelle datakilder er AMS, informasjon om formålsfordelt forbruk hos ulike typer kunder, måling i nettstasjon, o.l. Effektkalkulatoren skal brukes til å estimere effektbehov med tanke på nettdimensjonering ved f.eks. nytilknytninger.

Prosjektansvarlige

Prosjektleder\prosjekteier Stig Fretheim, REN AS
stig@ren.no

Prosjektleder Hanne Sæle, SINTEF Energi
hanne.saele@sintef.no

Her finner du mer detaljer om prosjektet

Kontaktpersoner

Bilde av Stig Fretheim

Stig Fretheim