Flere nyheter fra www.ren.no

Her er en større oversikt over de siste nyhetene som har ligget på forsiden av www.ren.no.  For enda flere og eldre nyheter, se nyhetsarkivet.

Presentasjoner fra Temadager Stasjonsanlegg 2018

Her er presentasjonsfilene fra Temadager Stasjonsanlegg 11. - 12. desember 2018 i Lillestrøm

Les mer
HØRING - DESEMBER 2018

Høring for desember inneholder to RENblader for AUS, som vi håper å få tilbakemeldinger på. Det er satt en forholdsvis kort tidsfrist for tilbakemelding, men vi håper dette går greit.

Les mer
Anleggsbidrag-modul i REN Prosjektsystem

Nytt regelverk for innkreving av anleggsbidrag gjøres gjeldende fra 1. januar 2019, og REN har alt klart for dette.

Les mer
Høring - november 2018

Håndboken for anleggsbidrag sendes på høring. RENbladet er oppdatert i henhold til nytt regelverk for anleggsbidrag som gjøres gjeldende fra 1. januar 2019

Les mer
REN Teknisk konferanse 2018

Her er presentasjonsfilene fra REN Teknisk Konferanse på Gardermoen i 24. - 25. oktober 2018

Les mer
REN-Nytt nr. 4 2018

REN-Nytt nr. 4 i 2018 er publisert, denne gang med fagartikler om skog, test av impregnering og råtekontroll for stolper, nye RENblader og arbeidsgrupper m.m.

Les mer
HØRING - OKTOBER 2018

I oktoberhøringen er det 3 viktige RENblader innen veilys/ utendørsbelysning som er revidert

Les mer
FoU-prosjekt: Elektrifisering av transportsektoren

Alle nettselskap inviteres til å delta i FoU-prosjektet "Elektrifisering av transportsektoren". Svarfrist er 15. oktober.

Les mer
Høring - september 2018

Høring for september inneholder et stort volum av blader, men de er fordelt på ulike felt så vi håper det går fint.

Les mer
REN-Nytt nr. 3 2018

REN-Nytt nr. 3 i 2018 er publisert, denne gang med fagartikler om Vedlikehold av HS-brytere, nye NEK 399/400, åpning av beredskapslager for sjøkabel, REN 20 år m.m.

Les mer
HØRING - JUNI 2018

Høring for juni 2018 er et RENblad som er knyttet til stedfesting av ledninger i grunnen.

Les mer
Overskuddsmateriell: Transformator hos Eidsiva Nett

I forbindelse med oppgradering av nettet, har Eidsiva Nett en transformator til overs.

Les mer
Nye funksjoner i Prosjektsystem-kalkylen

Det er gjort noen endringer på brukergrensesnittet i Prosjektsystemets kalkyle-modul, som innledningsvis vil virke litt ukjent på brukere.

Les mer
HØRING - MAI 2018

Høring for mai inneholder flere viktige RENblader som er arbeidet med over lengre tid, og som vi håper at dere gir tilbakemeldinger på. Det er satt en stram tidsfrist for tilbakemelding, men vi håper dette går greit.

Les mer
REN-Nytt nr. 2 2018

REN-Nytt nr. 2 i 2018 er publisert, denne gang med fagartikler om stikkprøvekontroll, korrosjonsutfordringer, GDPR for nettselskaper m.m.

Les mer
Personvernerklæring

Personvernerklæring for brukere av www.ren.no

Les mer
Presentasjoner Temadager Veilys 2018

Presentasjoner fra Temadager Veilys - Thon Hotel Opera, Oslo, 24. - 25. april 2018

Les mer
Prisgunstig juridisk rådgivning gjennom REN

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og REN har inngått en samarbeidsavtale, som gir nettselskaper en rekke fordeler av både faglig og økonomisk art.

Les mer
HØRING - APRIL 2018

Høringen denne gangen er knyttet til nettstasjoner, henholdsvis RENblad 6025 og 6027

Les mer
Presentasjoner Temadager AUS 2018

Presentasjoner fra Temadager AUS - Thon Hotel Rosenkrantz, Bergen, 10. - 11. april 2018

Les mer